Oddział Rehabilitacji Oddechowej

Kontakt:

Sekretariat +48 52 32 79 322
Gabinet lekarski +48 52 32 79 308
Koordynator opieki medycznej +48 52 32 79 361
Dyżurka pielęgniarek +48 52 32 79 361

 

Informacje o oddziale:

Oddział Rehabilitacji Oddechowej mieści się w zabytkowym budynku położonym w podmiejskiej dzielnicy Smukale, wśród niezniszczonej przyrody w swoistym mikroklimacie ponad 180-letniego lasu sosnowego w zakolu Brdy.
Oddział udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji w oparciu o umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oddział  Rehabilitacji Oddechowej  liczy 25 łóżek.

 

Zasady przyjęcia do Oddziału

Skierowanie na leczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z:

 • oddziału: pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologicznego, laryngologicznego, chorób wewnętrznych, alergologicznego, onkologicznego
 • poradni: gruźlicy i chorób płuc, alergologicznej, rehabilitacyjnej, chirurgii klatki piersiowej

Skierowanie nie może być wystawione przez lekarza rodzinnego

Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym – po wcześniejszym ustaleniu terminu na podstawie kolejki pacjentów oczekujących.

W w/w oddziale pacjenci hospitalizowani są do 3 tygodni.

 Co powinien mieć pacjent przy przyjęciu w oddział:

 • dokument tożsamości
 • skierowanie
 • wygodną odzież i obuwie do ćwiczeń
 • piżamę, ręczniki, szlafrok
 • przybory toaletowe
 • wodę do picia oraz pozostałe rzeczy, które pacjent uzna, że są mu potrzebne

 

Charakterystyka świadczonych usług:

Oddział prowadzi rehabilitację oddechową u pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Ma ona na celu zmniejszenie objawów choroby i poprawę funkcjonowania pacjenta. Na oddziale wykonywane są zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz hydroterapii.

 

Rehabilitacja jest prowadzona m.in. w następujących schorzeniach:

 • przewlekłe nieżyty oskrzeli, zanikowe, śluzowe, śluzowo-ropne, po przebytych zaostrzeniach   z zaburzeniami wentylacji;
 • rozedma i pylica płuc z towarzyszącym nieżytem oskrzeli;
 • POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc);
 • przewlekłe śródmiąższowe choroby płuc z zaburzeniami wentylacji;
 • astma oskrzelowa, po zaostrzeniach;
 • rozstrzenie oskrzeli;
 • mukowiscydoza;
 • stany po przebytym odoskrzelowym zapaleniu płuc (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
 • stany po przebytym wysiękowym zapaleniu opłucnej (do 3 tygodni od zakończenia leczenia);
 • stany przed i pooperacyjne w obrębie dróg oddechowych.

 

Program rehabilitacji

Program rehabilitacji dobrany jest indywidualnie przez lekarza na początku pobytu. Zabiegi realizowane są od poniedziałku do soboty, a ich efekty monitorowane na bieżąco. W przypadku występowania chorób współistniejących wymagających leczenia usprawniającego są one również objęte programem rehabilitacji

Przeciwwskazania do rehabilitacji pulmonologicznej:

 • choroby układu oddechowego z objawami niewydolności krążenia i zaawansowanej niewydolności oddechowej;
 • choroby przewlekłe w okresie zaostrzeń;
 • ostre stany chorobowe;
 • choroby nowotworowe;
 • gruźlica płuc;
 • zaawansowana pylica;
 • promienica płuc;
 • astma oskrzelowa wymagająca hospitalizacji;
 • rozstrzenie oskrzeli z obfitą wydzieliną i towarzyszącym zapaleniem;
 • stany przebiegające z krwiopluciem i po niedawno przebytych krwotokach.

 

Pobyt na oddziale

Oddział dysponuje 2- 3-4-osobowymi pokojami dla pacjentów, niektóre wyposażone są w łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W oddziale znajduje się kuchenka z czajnikiem bezprzewodowym.

Nad bezpieczeństwem chorych przez całą dobę czuwają wykwalifikowane i doświadczone pielęgniarki. Zapewniony jest całodobowy dostęp do lekarza dyżurnego.

Staramy się, aby pacjenci korzystający z naszej opieki czuli się komfortowo, mieli możliwość wyjaśniania wszelkich wątpliwości w bezpośrednim kontakcie z lekarzem i pielęgniarką. Zapewniamy pomoc fizjoterapeutów,  psychologa, a także dostęp do materiałów edukacyjnych. Pacjenci oddziału mogą korzystać z opieki duszpasterskiej.

 

Ważne cele leczenia w POCHP

 • zahamowanie postępu choroby,
 • złagodzenie objawów chorobowych, zwłaszcza duszności podczas wysiłku, kaszlu, zaburzeń snu, łaknienia,
 • poprawa jakości życia, w tym funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.

Istotną rolę w leczeniu odgrywa farmakoterapia (obejmująca leki rozszerzające oskrzela, specyfiki rozrzedzające wydzielinę, preparaty wykrztuśne, glikokortykosteroidy)  oraz  tlenoterapia, niezbędnym elementem kompleksowego leczenia jest rehabilitacja oddechowa.

Jej podstawowe cele obejmują

 • nauczenie efektywnego oddychania oraz usprawnienie mechaniki oddychania
 • zapobieganie lub opóźnienie rozwoju niewydolności oddechowej
 • poprawa czynności układu oddechowego, zwiększenie tolerancji wysiłku
 • uzyskanie prawidłowego rozwoju klatki piersiowej
 • korekcja postawy w obrębie układu oddechowego
 • zwiększenie ruchomości stawów klatki piersiowej i przepony
 • wzmocnienie mięśni oddechowych
 • zwiększenie pojemności życiowej płuc
 • udrożnienie „drzewa oskrzelowego” w przypadkach zalegania
  w nim śluzu
 • pobudzenie do efektywnego kaszlu
 • poprawa ogólnej kondycji, zmniejszenie stopnia inwalidztwa

Cele te realizowane są poprzez trening fizyczny, ćwiczenia oddechowe, udrażnianie drzewa oskrzelowego i prawidłowe odżywianie.

Bardzo ważna jest edukacja pacjenta i rodziny dotycząca m.in. eliminacji czynników ryzyka.

W trakcie prowadzonej edukacji uczymy  chorego:

 • strategii oddychania
 • zasad stosowania leków i tlenoterapii
 • systematycznej aktywności fizycznej
 • zasad prawidłowego odżywiania- unikania błędów dietetycznych (duża zawartość soli w diecie, niewielka ilość witamin A, C, E- antyoksydanty, niska zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych).
 • unikania czynników drażniących, szkodliwości palenia papierosów,
 • pomocy w zaprzestaniu palenia papierosów
 • unikania nawracających infekcji oskrzelowo-płucnych i zapobiegania takim infekcjom
 • ustalania planu działania w przypadku zaostrzenia choroby.
 • panowania nad lękiem, technik radzenia sobie ze stresem.

 

Zespół lekarski:

 • dr n. med. Bogusław Jasik – koordynator oddziału, lekarz  chorób wewnętrznych, specjalista rehabilitacji medycznej
 • lek. Marek Trawicki – z/ca koordynatora oddziału, specjalista chorób płuc
 • dr n. med. Sabina Lach-Inszczak, specjalista rehabilitacji medycznej

Zespół pielęgniarski:

 •  mgr Aleksandra Bochniak koordynator opieki medycznej, licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego, Skuteczny Menadżer w Służbie Zdrowia
 •  mgr Ewa Jasińska pielęgniarka koordynująca, magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, Skuteczny Menadżer w Służbie Zdrowia

 Zespół Pielęgniarski Oddziału Rehabilitacji Oddechowej składa się obecnie z dziesięciu pielęgniarek.

Pod względem przygotowania zawodowego Zespół Pielęgniarski Oddziału tworzy: trzech magistrów pielęgniarstwa,  jeden magister  wychowania zdrowotnego, jeden licencjat  pielęgniarstwa, trzech specjalistów w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego, dwóch z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego i chirurgicznego.

Pielęgniarki Oddziału Rehabilitacji  oddechowej posiadają  szereg kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających, mających zastosowanie w codziennej pracy pielęgniarskiej i są to kursy z zakresu:

 • terapii bólu,
 • diabetologii,
 • leczenia ran,
 • resuscytacji krążeniowo oddechowej,
 • wykonywania Ekg,
 • podstaw medycyny ratunkowej,
 • szczepień ochronnych,
 • profilaktyki hipotermii i profilaktyki odleżyn,
 • HIV/AIDS i narkomanii,
 • anestezjologii
 • zarządzania w ochronie zdrowia
 • monitorowania jakości w ochronie zdrowia
 • praktycznej psychologii organizacji i zarządzania zespołami ludzkimi w warunkach pracy szpitala wraz z elementami psychoonkologii.

Działalność dydaktyczna i naukowa

Oddziały Rehabilitacji i Zakład Rehabilitacji KPCP w Bydgoszczy prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów szkół wyższych:

– Bydgoskiej Szkoły Wyższej (BSW)

– Wyższej Szkoły Gospodarki (WSG)

– Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu (WSNoZ)