Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kontakt:

Sekretariat +48 52 32 79 322
Gabinet lekarski +48 52 32 79 368
Pielęgniarz oddziałowy +48 52 32 79 367
Dyżurka pielęgniarek +48 52 32 79 313

e-mail: kpcp-oreh@kpcp.pl 

Informacje o oddziale

Oddział mieści się w zabytkowym budynku położonym w podmiejskiej dzielnicy Smukale, wśród niezniszczonej przyrody w swoistym mikroklimacie ponad 180-letniego lasu sosnowego w zakolu Brdy.

Oddział liczy 25 łóżek, udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji w oparciu o umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Oddział prowadzi rehabilitację neurologiczną :

 • wczesną – po świeżych udarach mózgu, zabiegach neurochirurgicznych
 • przewlekłą – w przewlekłych schorzeniach neurologicznych

 

UWAGA: rehabilitacja neurologiczna przewlekła przysługuje raz w roku kalendarzowym, niezależnie od ośrodka, w którym jest dokonywana i może odbyć się tylko w jednym ośrodku, niezależnie od długości pobytu. Pacjent przed przyjęciem zobowiązany jest wypełnić oświadczenie (POBIERZ), że w danym roku nie korzystał z takiej rehabilitacji. W przypadku zatajenia powyższego koszty pobytu i leczenia poniesie pacjent.

 

Zasady przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji

Skierowanie do Oddziału wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z Oddziału:

 • anestezjologii i intensywnej terapii
 • neurologii
 • neurochirurgii
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii dziecięcej
 • ortopedii i traumatologii
 • chorób zakaźnych
 • chorób wewnętrznych
 • pediatrii (po konsultacji neurologicznej)

 

Skierowanie do Oddziału  może również wystawić  lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z Poradni:

 • rehabilitacyjnej
 • neurologicznej
 • neurochirurgicznej
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii dziecięcej
 • urazowo – ortopedycznej

Skierowanie nie może być wystawione przez lekarza rodzinnego oraz lekarza z Oddziału Rehabilitacji

Dodatkowo (poza skierowaniem) lekarz kierujący wypełnia wniosek do oddziału rehabilitacji (POBIERZ) (wersja PDF, Word)

Baza diagnostyczna

 • Pracownia Rtg w obrębie Oddziału
 • własna aparatura do monitorowania granicznych parametrów ergo-spirometrycznych
 • Bieżnia i platforma balansowa do diagnostyki chodu
 • Dostęp do pracowni diagnostyki układu oddechowego wyposażonej w:
  • aparaturę do spirometrii, gazometrii
  • zestaw do wykonywania prób ergospiroometrcznych,
 • Dostęp do laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego etc.
 • Konsultacje specjalistów w zakresie ortopedii, laryngologii, okulistyki, kardiologii

Co powinien mieć pacjent przy przyjęciu w oddział:

 • dokument tożsamości
 • skierowanie
 • wygodną odzież i obuwie do ćwiczeń, ewentualnie strój kąpielowy
 • piżamę, ręczniki, szlafrok
 • przybory toaletowe

Zespół lekarski:

 • dr n. med. Bogusław Jasik – koordynator oddziału, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista rehabilitacji medycznej
 • dr n. med. Dorota Dzianott-Pabijan – zastępca koordynatora oddziału, specjalista neurolog
 • dr n. med. Sabina Lach-Inszczak, specjalista rehabilitacji medycznej
 • mgr Agnieszka Półtorak-Terpiłowska – mgr psychologii, tyflopedagog , psycholog kliniczny, specjalność: neuropsychologia, psychosomatyka Terapia systemowa rodziny
 • mgr Katarzyna Olszewska – logopeda
 • mgr Anna Kęcik – logopeda
 • mgr Jolanta Garbaczewska – starszy terapeuta zajęciowy
 • mgr Małgorzata Zubiel – psycholog/terapeuta zajęciowy

Zespół pielęgniarski:

 • mgr Dariusz Pasieka – koordynator opieki medycznej, mgr  edukacji i promocji zdrowia, licencjat pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania, studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia.
 • mgr Beata Rajpold – Pielęgniarka Koordynująca, magister pedagogiki społecznej, licencjat pielęgniarstwa, licencjat edukacji zdrowotnej,  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, studia podyplomowe: zarządzanie w ochronie zdrowia, menadżer w ochronie zdrowia, prawo medyczne.

Poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Pielęgniarki Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, są w stanie zapewnić, całodobową, profesjonalną opiekę i wsparcie wszystkim chorym i niepełnosprawnym, niezależnie od schorzenia, z jakim trafiają w Oddział.

Pod względem przygotowania zawodowego Zespół Pielęgniarski Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej tworzy: czterech magistrów pielęgniarstwa, czterech licencjatów pielęgniarstwa i dwóch specjalistów w dziedzinie: pielęgniarstwa zachowawczego oraz pielęgniarstwa geriatrycznego.

Pielęgniarki Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej posiadają w sumie kilkanaście kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających, mających zastosowanie w codziennej pracy pielęgniarskiej i są to kursy z zakresu:

 • terapii bólu,
 • diabetologii,
 • leczenia ran,
 • resuscytacji krążeniowo oddechowej,
 • wykonywania i interpretacji zapisu Ekg,
 • podstaw medycyny ratunkowej,
 • profilaktyki hipotermii i profilaktyki odleżyn,
 • HIV/AIDS i narkomanii,
 • zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym,
 • Obsługi komputerów IMB,
 • krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Działalność dydaktyczna i naukowa

Oddziały Rehabilitacji i Zakład Rehabilitacji KPCP w Bydgoszczy prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów szkół wyższych:

 • Bydgoskiej Szkoły Wyższej (BSW)
 • Wyższej Szkoły Gospodarki (WSG)
 • Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu (WSNoZ)