14 000 – 30 000 euro

Zamówienia publiczne z 2018 roku
—————————————–

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę gazów medycznych
w butlach i zbiornikach
wraz z dzierżawą

Pobierz dokumenty

—————————————–
 
Archiwum zamówień publicznych z 2018 roku

 Archiwum zamówień publicznych z 2017 roku

 Archiwum zamówień publicznych z 2016 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień