powyżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne z 2018 roku.


Nr postępowania: 05 Z PN 18

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
APARATURY MEDYCZNEJ
ORAZ MODERNIZACJĘ SYSTEMU
ARCHIWIZACJI DANYCH OBRAZOWYCH

Pobierz dokumenty zamówienia


Nr postępowania: 06 Z PN 18

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
I KOSMETYKÓW

Pobierz dokumenty zamówienia


Nr postępowania: 08 Z PN 18

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH

Pobierz dokumenty zamówienia


Nr postępowania: 10 Z PN 18

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW
OBJĘTYCH PROGRAMEM LEKOWYM
– W RAMACH UMOWY RAMOWEJ

Pobierz dokumenty zamówienia


Zamówienia publiczne z 2017 roku.


Nr postępowania: 36 Z PN 17

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW,
PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH,
PREPARATÓW DO ŻYWIENIA
I WYROBÓW MEDYCZNYCH

Pobierz dokumenty zamówienia


Archiwum zamówień publicznych z 2018 roku

Archiwum zamówień publicznych z 2017 roku

 Archiwum zamówień publicznych z 2016 roku