Zarząd

Dyrekcja

 

Dyrektor szpitala

mgr Mariola Brodowska

dyrektor@szpital-pluc.bydgoszcz.pl

 


Z-ca dyrektora ds. lecznictwa

lek. Bogusław Jasik

dyr.med@szpital-pluc.bydgoszcz.pl

 


Z-ca dyrektora ds. Administracji i Logistyki

mgr Małgorzata Pałka

dyradm@szpital-pluc.bydgoszcz.pl


Z-ca dyrektora ds. ekonomicznyno – finansowych

mgr Krzysztof Malatyński

krzysztofm@kpcp.pl

 Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

mgr Bernadeta Hołysz

np@szpital-pluc.bydgoszcz.pl