Personel

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dr n. med. Robert Goch – koordynator oddziału, specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Przemysław Paciorek – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
dr n. med. Jacek Kupisiak – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Roman Machiński – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Wiesława Szabłowska – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Mirosława Skory – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Artur Kwiecień – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Zespół pielęgniarski:
mgr Lidia Macura – p.o. pielęgniarki oddziałowej, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej
Dorota Borucka – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów

dr n. med. Krzysztof Cieśliński – koordynator oddziału, specjalista chirurgii klatki piersiowej, lekarz chirurgii ogólnej, konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
dr n. med. Adam Wojcieszko – specjalista chirurgii klatki piersiowej, lekarz chirurgii ogólnej
lek. Marek Baliński – specjalista chirurgii klatki piersiowej, lekarz chirurgii ogólnej
lek. Wojciech Pawlak – specjalista chirurgii klatki piersiowej, specjalista chirurgii ogólnej
lek. Janusz Pepliński – lekarz chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii klatki piersiowej
lek. Artur Bała – rezydent

Zespół pielęgniarski:
mgr Marzena Komidzierska –pielęgniarka oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
mgr Beata Amerska – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Oddział Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy

dr n. med. Elżbieta Nowakowska – koordynator oddziału, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
dr n. med. Robert Kurowski – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
lek. Janina Zielińska-Damska – specjalista chorób płuc
lek. Anna Piechnik – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

Zespół pielęgniarski:
mgr Małgorzata Nowak – pielęgniarka oddziałowa
Grażyna Pasieka – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Oddział Chorób Płuc i Leczenia Raka Płuc

dr n. med. Grażyna Jagiełło – koordynator oddziału, specjalista chorób płuc , lekarz chorób wewnętrznych
lek. Adam Szczepanik – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
lek. Agnieszka Nowakowska-Arendt – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
lek. Hanna Gęsińska – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
lek. Edyta Ewertowska-Lademann – specjalista onkologii klinicznej
lek. Anna Gulińska – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Anna Szulgo-Paczkowska – specjalista onkologii klinicznej

Zespół pielęgniarski:
mgr Grażyna Różycka – pielęgniarka oddziałowa
Jolanta Markowska – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania

dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska – koordynator oddziału, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
lek. Anna Ciesielska – specjalista chorób płuc
lek. Paweł Jesionka – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
lek. Katarzyna Kruża – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
lek. Agnieszka Błażejewska-Adamska – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
lek. Katarzyna Ścianek – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Sylwia Aniołowska – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Hanna Świercz – specjalista chorób wewnętrznych, lekarz chorób płuc

Zespół pielęgniarski:
mgr Dorota Czajkowska – pielęgniarka oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Luiza Smorawska-Drelich – pielęgniarka koordynująca, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
mgr Halina Harasimczyk – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
Bernadeta Dudek – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny Gruźlicy i Chorób Płuc

lek. Włodzimierz Grądzki – koordynator oddziału, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
lek. Anna Krukowska – specjalista chorób płuc
lek. Marek Dzieniak – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
lek. Justyna Piotrkowska-Fortuna – specjalista chorób wewnętrznych

Zespół pielęgniarski:
mgr Małgorzata Musolf – p.o. pielęgniarki oddziałowej, specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
Katarzyna Kubica – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy

dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski – koordynator oddziału, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc, specjalista alergologii
dr n. med. Agnieszka Jarzemska – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc , specjalista immunologii klinicznej
lek. Aleksandra Gadzińska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
lek. Jarosław Czerniak – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
lek. Marta Pilaczyńska-Cemel – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc,

Zespół pielęgniarski:
mgr Alicja Rumież – pielęgniarka oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Agnieszka Brzózka – Mutek – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

SMUKAŁA

Oddział Rehabilitacji, Rehabilitacji Neurologicznej, Rehabilitacji Oddechowej

dr n. med. Bogusław Jasik – koordynator oddziału, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista rehabilitacji medycznej
dr n. med. Dorota Dzianott-Pabijan – specjalista neurologii
dr n. med. Sabina Lach-Inszczak – specjalista rehabilitacji medycznej
lek. Marek Trawicki – specjalista chorób płuc
lek. Witold Rarogiewicz – rezydent

Zespół pielęgniarski:
mgr Dariusz Pasieka – koordynator opieki medycznej, specjalista pielęgniarstwa dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych, specjalista organizacji i zarządzania
mgr Ewa Jasińska – pielęgniarka koordynująca, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
mgr Beata Rajpold – pielęgniarka koordynująca, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc

lek. Włodzimierz Litwiniuk – koordynator oddziału, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
lek. Małgorzata Juraniec – specjalista chorób płuc
lek. Giennadij Płużnow

Zespół pielęgniarski:
mgr Aleksandra Bochniak – koordynator opieki medycznej, specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
mgr Mariola Grądzik – pielęgniarka oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Kazimiera Meszka – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek
Bożena Grykier – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek