Aktualne


Postępowanie nr 1/F/2018

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze
w ramach opieki długoterminowej
udzielane przez fizjoterapeutę
w ramach Domowego Leczenia Respiratorem

Postępowanie nr 1F2018 – dokumenty
 


KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Postępowanie nr 1L2018 – dokumenty


Postępowanie nr 2/L/2018

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych
szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
w dziedzinie chorób wewnętrznych
w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Postępowanie nr 2L2018 – dokumenty


Postępowanie nr 4/L/2018

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji
Koordynatora Oddziału
Diagnostyczno – Obserwacyjnego
Gruźlicy i Chorób Płuc
w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Postępowanie nr 4L2018 – dokumenty


Postępowanie nr 5/L/2018

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji
Koordynatora Oddziału
Leczenia Gruźlicy i Chorób płuc
w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Postępowanie nr 5L2018 – dokumenty


Postępowanie nr 6/L/2018

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób płuc
w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Postępowanie nr 6L2018 – dokumenty


Postępowanie nr 7/L/2018

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Postępowanie nr 7L2018 – dokumenty


Postępowanie nr 8/L/2018

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
świadczeń zdrowotnych przez lekarza
w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgii
Klatki Piersiowej i Nowotworów
w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Postępowanie nr 8L2018 – dokumenty


Postępowanie nr 9/L/2018

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w dziedzinie chorób płuc
w zakresie pełnienia dyżurów medycznych
w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Postępowanie nr 9L2018 – dokumenty


Postępowanie nr 10/L/2018

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
świadczeń zdrowotnych przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji
Koordynatora Oddziału
Diagnostyczno – Obserwacyjnego
Gruźlicy i Chorób Płuc
w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Postępowanie nr 10L2018 – dokumenty


Postępowanie nr 11/L/2018

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie
świadczeń zdrowotnych przez lekarza
w dziedzinie chorób płuc
wraz z pełnieniem funkcji
Koordynatora Oddziału
Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc
w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Postępowanie nr 11L2018 – dokumenty


Postępowanie nr 12/L/2018

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w zakresie pełnienia dyżurów medycznych
w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Postępowanie nr 12L2018 – dokumenty


Postępowanie nr 13/L/2018

KUJAWSKO – POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

OGŁASZA
KONKURS OFERT

na udzielanie przez lekarzy
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych szpitalnych
w dziedzinie chorób wewnętrznych
w zakresie pełnienia dyżurów medycznych
w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

Postępowanie nr 13L2018 – dokumenty