Przyjęcie do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii

 

Formalności związane z przyjęciem do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy odbywają się w Izbie Przyjęć (wejście główne A).

Uwaga. Pacjent zgłaszający się na kolejne cykle chemioterapii zgłasza się bezpośrednio na oddział.

Każdy pacjent zgłaszający się do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii powinien posiadać:

  • Skierowanie do Centrum,
  • Dowód osobisty,
  • Karty informacyjne z poprzedniego leczenia szpitalnego, leczenia ambulatoryjnego,
  • Wyniki dotychczasowych badań laboratoryjnych i obrazowych (także, jeśli to możliwe, płyty CD/DVD lub klisze rentgenowskie z badaniami obrazowymi).

 

NA TERENIE CAŁEGO SZPITALA OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW ! 

 

Ubranie i przybory toaletowe

Pacjenci powinni zgłosić się do przyjęcia z własną bielizną osobistą (piżama lub koszula nocna, szlafrok, ręcznik). W szczególnych przypadkach pacjenci mogą otrzymać szpitalną bieliznę osobistą. Wszyscy  powinni mieć własne laczki oraz przybory toaletowe (mydło, szczotkę i pastę do zębów, przybory do golenia, grzebień itp.).

Chorym, którzy są zmuszeni do dłuższego przebywania w łóżku, personel medyczny pomoże wykonać codzienne zabiegi higieniczne.

Apelujemy o zabranie ze sobą tylko niezbędnych rzeczy: prosimy o pozostawienie w domu cennych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy itp.).

Pamiętajmy, że każdy w trosce o własne zdrowie ma obowiązek dbać o higienę osobistą oraz o czystość i porządek najbliższego otoczenia (łóżko, szafka przyłóżkowa, sanitariaty).

Pobyt na Oddziale

Pracę w oddziale nadzoruje koordynator. Każdym pacjentem opiekuje się lekarz prowadzący, który bezpośrednio czuwa nad jego leczeniem. W czasie obchodów lekarskich pacjenci mają zapewniony codzienny kontakt z lekarzami z oddziału. Lekarze i pielęgniarki zawsze chętnie wyjaśnią wątpliwości i odpowiedzą na pytania. Proszę nie wahać się zadawać im pytań.

Informacji o stanie zdrowia chorego i przebiegu leczenia udziela lekarz prowadzący lub koordynator w dni powszednie w godzinach od 12.00-14.00.

Za pracę zespołu pielęgniarek odpowiedzialna jest pielęgniarka oddziałowa.

Pacjent powinien dokładnie poinformować lekarza o dotychczasowym przebiegu choroby i leczenia oraz stosować się do wszystkich wskazówek i zaleceń lekarza i pielęgniarek. Ważne jest, aby pacjent dostarczył dokumentację medyczną związaną nie tylko z aktualną chorobą, ale także inną dokumentację medyczną z poprzednich badań czy hospitalizacji.

Przyjmowanie jakichkolwiek lekarstw (np. kontynuacja uprzednio zleconego leczenia internistycznego) nie może odbywać się bez wiedzy i zlecenia lekarza prowadzącego.

Wyjście z oddziału należy każdorazowo zgłosić pielęgniarce dyżurnej.

Depozyt

Wartościowe rzeczy pacjenta, który wymaga całodobowego lub całodziennego pobytu w szpitalu mogą być przechowane w depozycie ubrań lub w kasie szpitala. Pacjentowi wydaje się kartę depozytową będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu.

Warto zapoznać się z informacją „jak uniknąć kradzieży w szpitalu” policja ostrzega. KPCP znajduje się w rejonie komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie, tel. 52 5881359