Odwiedziny

Pacjentów można odwiedzać codziennie.

Prosimy pamiętać jednak o tym, że długie odwiedziny i liczne grono odwiedzających powodują zmęczenie u chorych, a także mogą być kłopotliwe dla innych przebywających w salach wieloosobowych. Ze względu na komfort pacjentów, prosimy rodziny o takie organizowanie odwiedzin, aby nie więcej niż 2 osoby przebywały równocześnie u jednego chorego.
Przypominamy o zakazie siadania na łóżkach przez odwiedzających i palenia papierosów na terenie całego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii.

Kultura życia codziennego

Przebywając w szpitalu wraz z innymi chorymi musimy pamiętać, że wrażliwość ludzka jest tutaj wzmożona. Potrzeba życzliwości, pogodnego uśmiechu, dobrego słowa, jest większa niż poza szpitalem. Okazujmy troskę ciężej chorym, pomagajmy im w codziennych drobnych, a dla nich trudnych czynnościach, jak: podanie wody, poprawienie poduszki itp. Nie skąpmy im życzliwych słów poprawiających samopoczucie. Unikanie głośnych rozmów, ciche zamykanie drzwi, słuchanie ściszonego radia jest również wyrazem troski o spokój chorych. Okazywanie życzliwości, zrozumienia i uprzejmości pomoże innym, a także nam samym łatwiej znosić chorobę i szybciej wrócić do zdrowia.

 

NA TERENIE CAŁEGO SZPITALA OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW ! 

 

Pokonywanie barier architektonicznych ułatwiają windy i podjazdy.

Posiłki są urozmaicone oraz w kilku wersjach do wyboru.
Na każdej sali do dyspozycji pacjentów dostępny jest telewizor. Pacjenci posiadają również dostęp do telefonu (nr tel. dla pacjentów: 802 04 45).
Odwiedziny chorych odbywają się w czasie i w sposób określony przez koordynatora oddziału.