Prawa pacjenta


Pacjent ma prawo do ochrony zdrowia i równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych określonych przepisami prawa.

Poznaj swoje prawa: Karta Praw Pacjenta

Zasady zgłaszania skarg i wniosków i ich rozpatrywania oraz załatwiania w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy:  Przyjmowanie i załatwianie spraw