Lista oczekujących


Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej nie może być udzielone w dniu zgłoszenia pacjent może być wpisany na listę osób oczekujących.

Podstawą wpisania pacjenta na listę osób oczekujących jest skierowanie, które musi być dostarczone do 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginalnego skierowania w tym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: http://www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl/PDF/ko.pdf