Zakres usług

Pełen zakres usług do pobrania tutaj: Zakres Usług

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy udziela świadczeń z zakresu:

 • opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej
 • diagnostyki realizowanej przez zakłady i pracownie diagnostyczne
 • profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia
 • rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej i oddechowej

Oferujemy następujące procedury diagnostyczne i terapeutyczne:

 • badanie radiologiczne klatki piersiowej
 • ultrasonogrofię jamy brzusznej, klatki piersiowej, węzłów nadobojczykowych
 •  badania cytologiczne plwociny
 •  bronchofiberoskopię z oceną cytologiczną i histopatologiczną pobranego materiału
 •  bronchoskopię klasyczną

Transport Sanitarny:

Kwalifikacje pacjenta do rodzaju transportu oraz jego odpłatności ustala lekarz zlecający transport wskazując kwalifikacje w zleceniu na transport.

Szczegółowe informacje w załączniku: transport sanitarny.

Bezpłatny transport sanitarny przysługuje pacjentom:

 • W przypadku konieczności natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym,
 • W przypadkach wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia,
 • W przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego (transport wyłącznie do najbliższej placówki).

Transport częściowo refundowany (40% NFZ, 60% pacjent): pacjent zdolny do samodzielnego funkcjonowania, jednak podczas korzystania ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Lista chorób w załączniku.

Transport 100% płatny przez pacjenta: pacjent może samodzielnie się poruszać i może korzystać ze środków komunikacji publicznej bez asysty.