Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt:

Koordynator +48 52 32 56 725
Gabinet lekarski +48 52 32 56 725
Pielęgniarka oddziałowa +48 52 32 56 726
Dyżurka pielęgniarek +48 52 32 56 724

Email: kpcp-oit@kpcp.pl

Informacje dla odwiedzających:

Ze względu na specyfikę Oddziału i obowiązujące przepisy sanitarne, wyznaczyliśmy godziny odwiedzin pacjentów. Odwiedzających zapraszamy w godzinach: 11.00 – 12.00 oraz 18.00 – 19.00.
Informacji dotyczących stanu chorych udziela koordynator oddziału lub lekarz dyżurny.

Informacje o oddziale:

Leczenie pacjentów prowadzimy w sposób interdyscyplinarny wspólnie z zespołami oddziałów pulmonologicznego i torakochirurgicznego. Oddział AiIT zajmuje się chorymi wymagającymi wentylacji zastępczej, metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi oraz pacjentami leczonymi w trybie domowym. Profil Oddziału skierowany jest na leczenie chorych w stanie zagrożenia życia tj.:

 • z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu schorzeń płuc,
 • we wstrząsie,
 • z ciężkimi urazami klatki piersiowej i płuc, również po wypadkach komunikacyjnych,
 • po resuscytacji.

Zespół Reanimacyjny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi stały dyżur interwencyjny dla pacjentów wszystkich Oddziałów Szpitala oraz Izby Przyjęć w razie wystąpienia sytuacji nagłego zagrożenia życia.

Wykonujemy znieczulenia do wszystkich zabiegów torakochirurgicznych oraz w Gabinecie Zabiegowym Ogólnym, Pracowni Endoskopowej i Pracowni Tomografii Komputerowej.

Stanowimy doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek, zapewniamy wysoki standard i bezpieczeństwo świadczeń zdrowotnych.

Zespół lekarski:

 • dr n. med. Robert Goch – koordynator oddziału, specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • dr n. med. Jacek Kupisiak – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • dr n. med. Przemysław Paciorek – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny ratunkowej
 • lek. Roman Machiński – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Wiesława Szabłowska – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Artur Kwiecień – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Zespół pielęgniarski:

 • mgr Mirosława Wiśniewska – pielęgniarka oddziałowa, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
 • lic. Dorota Borucka – z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Działalność dydaktyczna i naukowa:

Oddział prowadzi staże kierunkowe w zakresie torakoanestezjologii w ramach szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy.
Jesteśmy jednostką szkolącą mającą uprawnienia w zakresie prowadzenia stażu kierunkowego w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej dla diagnostów laboratoryjnych.
Nasz personel stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez studia uzupełniające, uczestnictwo w kursach i konferencjach naukowych.