Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów

Kontakt:

Koordynator +48 52 32 56 710
Gabinet lekarski +48 52 32 56 722
Pielęgniarka oddziałowa +48 52 32 56 729
Dyżurka pielęgniarek +48 52 32 56 757
Sekretariat +48 52 32 56 711

Email: kpcp-ch@kpcp.pl

Informacje o oddziale:

Oddział torakochirurgiczny naszego Centrum jest jedynym w Regionie Kujawsko-Pomorskim ośrodkiem, który ma możliwości kompleksowego leczenia i diagnostyki chorób śródmiąższowych, gruźlicy płuc, rozedmy pęcherzowej oraz urazów klatki piersiowej.

Wykonujemy wszystkie typy planowych operacji z zakresu tchawicy, oskrzeli, płuc, przełyku, przepony, guzów śródpiersia i ściany klatki piersiowej. Przez całą dobę  na oddział przyjmujemy i zaopatrujemy nagłe stany zagrożenia życia (urazy klatki piersiowej, ciała obce, odmy jamy opłucnej).

Wykonujemy operacje przy użyciu najnowszego sprzętu (staplery, technika video, laser). Leczenie w oddziale charakteryzuje się krótkim okresem pobytu przed zabiegiem operacyjnym – do 48 godzin. Tylko w naszym oddziale wykonujemy rocznie ok. 450 dużych operacji i ok. 500 mniejszych zabiegów diagnostycznych (drenaże, biopsje węzłów chłonnych, biopsje transtorakalne).

Systematycznie wdrażamy program małoinwazyjnych technik leczenia raka płuca.

W leczeniu operacyjnym zwraca uwagę niski wskaźnik (poniżej średniej krajowej) śmiertelności okołooperacyjnej (ok. 1%).

Oddział jest zmodernizowany (sale 3-łóżkowe z węzłem sanitarnym), z nowoczesnym systemem alarmowym, niezależnym oświetleniem i telewizją kablową. W oddziale prowadzona jest kompleksowa opieka pielęgniarska na wysokim poziomie oraz znakomita rehabilitacja przed- i pooperacyjna. Pomieszczenia oddziału są ekologiczne i zapewniają wysoki poziom higieny. Szczególnie cenimy sobie współpracę z Poradnią Chemioterapii Ambulatoryjnej, Poradnią Chorób Śródmiąższowych, Oddziałem Niewydolności Oddychania i Pracownią Patofizjologii Oddychania.

Zespół lekarski

  • dr n. med. Krzysztof Cieśliński – koordynator oddziału, specjalista chirurgii klatki piersiowej, lekarz chirurgii ogólnej, konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
  • dr n. med. Adam Wojcieszko – specjalista chirurgii klatki piersiowej, lekarz chirurgii ogólnej
  • lek. Marek Baliński – specjalista chirurgii klatki piersiowej, lekarz chirurgii ogólnej
  • lek. Wojciech Pawlak – specjalista chirurgii klatki piersiowej, specjalista chirurgii ogólnej
  • lek. Janusz Pepliński – lekarz chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii klatki piersiowej
  • lek. Artur Bała – rezydent

Zespół pielęgniarski:

  • mgr Marzena Komidzierska –pielęgniarka oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
  • mgr Beata Amerska – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Działalność dydaktyczna i naukowa

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji w zakresie chirurgii klatki piersiowej. Bierzemy udział w procesie kształcenia podyplomowego dla lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej.

Oddział stanowi bazę szkoleniową dla pielęgniarek, które podnoszą kwalifikacje na szkoleniach podyplomowych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Personel naszego oddziału zajmuje się badaniami nad bólem pooperacyjnym u pacjentów po zabiegach torakochirurgicznych.