Oddział Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy

Kontakt:

Koordynator +48 52 32 56 769

Gabinet lekarski +48 52 32 56 770

Dyżurka pielęgniarek +48 52 32 56 767

Sekretariat +48 52 32 56 766

e-mail: kpcp-os@szpital-pluc.bydgoszcz.pl

Informacje dla odwiedzających:

Informacji o stanie chorych udziela koordynator Oddziału lub wyznaczony lekarz w dni powszednie, w godzinach 12.00-14.00.
Ze względu na specyfikę przekazywanych informacji, prosimy o osobisty kontakt z lekarzem. Lekarz nie udziela informacji o stanie chorych telefonicznie.
W dni wolne i świąteczne opiekę nad pacjentami sprawuje lekarz dyżurny.

Informacje o oddziale:

Oddział liczy 27 łóżek w 2- i 3-osobowych salach. Na oddziale panuje miła i przyjazna atmosfera. Lekarze i pielęgniarki stale podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. W celu utrzymania wysokiej jakości opieki nad chorymi, oddział stale współpracuje z konsultantami z różnych dziedzin medycyny: kardiologiem, chirurgiem, onkologiem, radiologiem, patomorfologiem i neurologiem.

Osobom aktywnym zawodowo proponujemy szybką, kompleksową diagnostykę pulmonologiczną w ciągu 3-5 dni hospitalizacji, po uprzednim ustaleniu terminu. Lekarze zatrudnieni na oddziale, oprócz opieki stacjonarnej sprawują ambulatoryjną kontrolę nad wypisanymi chorymi w Poradni Chorób Płuc.

Zespół lekarski:

  • dr n. med. Elżbieta Nowakowska – koordynator oddziału, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
  • dr n. med. Robert Kurowski – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
  • lek. Janina Zielińska-Damska – specjalista chorób płuc
  • lek. Anna Piechnik – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
  • lek. Anna Kończak – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

Zespół pielęgniarski:

  • mgr Małgorzata Nowak – pielęgniarka oddziałowa
  • Grażyna Pasieka – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Działalność dydaktyczna i naukowa:

W sferze szczególnego zainteresowania zespołu lekarskiego leży rozpoznawanie i leczenie sarkoidozy, chorób śródmiąższowych płuc i ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń.

Bierzemy udział w procesie kształcenia podyplomowego dla lekarzy w zakresie chorób płuc.