Oddział Diagnostyczno–Obserwacyjny Gruźlicy i Chorób Płuc

Kontakt:

Koordynator +48 52 32 56 740
Gabinet lekarski +48 52 32 56 730
Dyżurka pielęgniarek +48 52 32 56 732
Pielęgniarka oddziałowa +48 52 32 56 732
Pokój socjalny +48 52 32 56 799
Sekretariat +48 52 32 56 731

e-mail: kpcp_do@op.pl

Informacje dla pacjentów i odwiedzających:

Lekarz prowadzący dostępny jest dla pacjentów i ich rodzin w dni robocze w godzinach: 7.00 – 14.35.

Koordynator oddziału lub wyznaczony przez niego lekarz udziela informacji o stanie zdrowia chorych w godzinach 12.00 – 14.00 w dni powszednie. W dni wolne i świąteczne opiekę nad pacjentami sprawuje lekarz dyżurny.

Nie ma ograniczeń odwiedzin. Na każdej sali chorych do dyspozycji pacjentów jest telewizor, a na korytarzu telefon.

Informacje o oddziale:

W czasie kilkudniowego pobytu na Oddziale, rozpoznajemy chorobę, wdrażamy odpowiednie leczenie i ustalamy dalszy plan postępowania medycznego. Naszym Pacjentom zapewniamy wszystkie niezbędne konsultacje specjalistyczne oraz możliwość kontynuacji leczenia w Centrum.

Dysponujemy 32 łóżkami szpitalnymi z centralnym dostępem do tlenu indywidualnie przy każdym łóżku. Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu oddechowego, w szczególności diagnostyką nowotworów klatki piersiowej oraz chorób śródmiąższowych płuc. Zapewniamy wysoki standard i bezpieczeństwo świadczeń zdrowotnych.

W naszej pracy wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt i metody diagnostyczne zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, w tym:

 • tomografię komputerową (TK, angio-TK, HRCT),
 • bronchofiberoskopię i bronchoskopię klasyczną z z torem wizyjnym i możliwością zapisu wideo w pełnym zakresie możliwości diagnostycznych i terapetycznych
 • badania ultrasonograficzne całego ciała,
 • badania czynnościowe układu oddechowego, w tym pletyzmografię,
 • badania cytologiczne, histopatologiczne oraz badania immunologiczne materiałów biologicznych pobranych od pacjenta,
 • diagnostykę mikrobiologiczną materiałów biologicznych w kierunku zakażeń nieswoistych i gruźlicy łącznie z diagnostyką genetyczną prątka,
 • transtorakalne biopsje cienkoigłowe pod kontrolą tomografii komputerowej i USG,
 • biopsje opłucnej,
 • EBUS (ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa z możliwością pobierania materiału cytologicznego),
 • EUS (ultrasonografia wewnątrzprzełykowa z możliwością pobierania materiału cytologicznego),
 • inwazyjne metody diagnostyczne we współpracy z Oddziałem Chirurgii Klatki Piersiowej.

Stale monitorujemy i zmniejszamy ilość możliwych powikłań zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystując system kontroli jakości ISO 9001: 2008.

Zespół lekarski:

 • lek. Włodzimierz Grądzki – koordynator oddziału, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • lek. Anna Krukowska – specjalista chorób płuc
 • lek. Marek Dzieniak – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • lek. Justyna Piotrkowska-Fortuna – specjalista chorób wewnętrznych

Zespół pielęgniarski:

 • mgr Małgorzata Musolf – p.o. pielęgniarki oddziałowej, specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

Działalność dydaktyczna i naukowa:

Stale podnosimy kwalifikacje w procesie kształcenia specjalizacyjnego i podyplomowego dla lekarzy i pielęgniarek. Uczestniczymy w corocznych kursach specjalistycznych i konferencjach naukowych w kraju i za granicą.