Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania

Kontakt:

Koordynator +48 52 32 56 771
Dyżurka pielęgniarek +48 52 32 56 774

Informacje o oddziale:

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem:

 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy oskrzelowej (głównie leczenie zaostrzeń i prowadzenie intensywnej rehabilitacji),
 • niewydolności oddychania (m.in. prowadzenie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przez nos za pomocą respiratorów lub BiPAP-u),
 • obturacyjnego bezdechu sennego.

Zajmujemy się także:

 • kwalifikacją do domowego leczenia tlenem (DLT),
 • przydziałem koncentratora tlenu lub zestawu tlenu ciekłego i rozpoczęciem domowej tlenoterapii,
 • kwalifikacją do domowego leczenia respiratorem (DLR),
 • przydziałem respiratora i rozpoczęciem leczenia respiratorem.

Diagnostyka obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) prowadzona jest w nowoczesnej Pracowni Zaburzeń Oddychania w czasie snu wyposażonej w najnowocześniejszą aparaturę: polisomnografię ALICE 4 na dwa stanowiska (monitorująca w czasie snu: eeg, eog, emg, saturację, przepływ powietrza, pozycję ciała, ruchy klatki piersiowej, ruchy brzucha, ruchy kończyn, odgłosy chrapania) oraz polymesam na dwa stanowiska do badań przesiewowych (monitorująca w czasie snu: saturację, przepływ powietrza, pozycję ciała, ruchy klatki piersiowej, ruchy brzucha, ruchy kończyn, odgłosy chrapania).

Badanie snu odbywa się podczas jednej nocy diagnostycznej, natomiast rozpoczęcie leczenie za pomocą wspomagania oddychania w czasie snu stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych za pomocą aparatu cPAP prowadzone jest w czasie 5-7 dniowego pobytu chorego w Oddziale. Pacjenci z podejrzeniem obturacyjnego bezdechu sennego przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu do Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Niewydolności Oddychania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. +48 52 325 67 38).

Do zadań Oddziału należy:

 • zlecanie badań klinicznych u chorych przyjętych do Oddziału i ustalenie rozpoznania oraz podjęcie leczenia schorzeń w obrębie klatki piersiowej ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i terapii w zakresie niewydolności oddechowej,
 • prowadzenie leczenia chorych zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i należytą starannością, stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób pełny, systematyczny i rzetelny,
 • w stosunku do chorych na schorzenia przewlekłe nie wymagających dalszego leczenie szpitalnego, kierowanie ich pod opiekę lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i udzielanie wskazań co dalszego postępowania leczniczego.

 Zespół lekarski:

 • dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska – koordynator oddziału, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • lek. Anna Ciesielska – specjalista chorób płuc
 • lek. Paweł Jesionka – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
 • lek. Katarzyna Kruża – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
 • lek. Hanna Owczarzak – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • lek. Agnieszka Błażejewska-Adamska – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
 • lek. Katarzyna Ścianek – specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Sylwia Aniołowska – specjalista chorób wewnętrznych

Zespół pielęgniarski:

 • mgr Dorota Czajkowska – pielęgniarka oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr Luiza Smorawska-Drelich – pielęgniarka koordynująca, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 • mgr Halina Harasimczyk – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
 • Bernadeta Dudek – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek