Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy

Kontakt:

Koordynator +48 52 32 56 781
Gabinet lekarski +48 52 32 56 780
Lekarz dyżurny +48 52 32 56 788
Pielęgniarka oddziałowa +48 52 32 56 778
Dyżurka pielęgniarek +48 52 32 56 777
Sekretariat +48 52 32 56 782
Do pacjentów (aparat na korytarzu) +48 802 04 45

e-mail: kpcp-ok@kpcp.pl

Informacje dla pacjentów i odwiedzających:

Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela ordynator lub lekarz prowadzący od poniedziałku do piątku po godz. 12.00.
Nie ma ograniczeń odwiedzin.

Informacje o oddziale:

W Oddziale Klinicznym wykonuje się pełną diagnostykę i leczenie następujących schorzeń:

 • Nowotworów złośliwych narządów oddechowych i klatki piersiowej
 • Nowotworów niezłośliwych
 • Nowotworów o niepewnym lub nieznanym charakterze
 • Śródmiąższowej choroby płuc
 • Płucnych postaci kolagenoz
 • Sarkoidozy
 • Ostrych zakażeń dolnych dróg oddechowych
 • Przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 • Chorób płuc wywołanych czynnikami zewnętrznymi
 • Płucnych schorzeń alergicznych w tym astmy oskrzelowej,
 • Stanów ropnych i martwiczych dolnych dróg oddechowych
 • Chorób opłucnej
 • Wad układu oddechowego
 • Urazów klatki piersiowej
 • Chorób płuc wywołanych przez pierwotniaki.
 • Zespołu sercowo – płucnego i chorób krążenia płucnego
 • Grzybicy
 • Gruźlicy

W diagnostyce tych chorób wykonuje się w klinice:

 • badania radiologicznie łącznie z tomografią komputerową
 • badania ultrasonograficzne
 • punkcje opłucnej
 • badania bronchoskopowe
 • badania czynnościowe układu oddechowego
 • badania alergologiczne/ badania immunologiczne
 • nowoczesną diagnostykę mikrobiologiczną gruźlicy

Prowadzeniu skutecznej diagnostyki służy wyposażenie w nowoczesny sprzęt, taki jak 5 bronchofiberoskopów (sprzęt do oglądania drzewa oskrzelowego i pobierania materiałów stosowany głównie przy podejrzeniu nowotworów dróg oddechowych), w tym tzw. videobronchofiberoskop pozwalający na jednoczesne oglądanie i nagrywanie obrazu na ekranie monitora.

Dla potrzeb Oddziału pracuje również znajdujący się na miejscu Zakład Radiologii wykonujący zdjęcia rentgenowskie oraz Tomograf Komputerowy pozwalający na precyzyjne wykrycie najdrobniejszych zmian w obrębie klatki piersiowej i w innych narządach wewnętrznych. TK jest również niezwykle pomocny przy wykonywaniu punkcji cienkoigłowych płuca.

Do dyspozycji naszych pacjentów służy również nowocześnie wyposażona Pracownia Fizjopatologii Oddychania wyposażona w sprzęt pozwalający ocenić sprawność wentylacyjną płuc i pracownia USG. Bardzo ważnym elementem poprawnej diagnostyki jest również precyzyjnie pracujące laboratorium analityczne i mikrobiologiczne.

Oddział dysponuje 26 nowoczesnymi łóżkami szpitalnymi ze swobodnym dostępem do tlenu, salą zabiegową i stanowiskami do prowadzenia inhalacji środków leczniczych (nebulizatory). Pacjenci przebywają na salach 2- i 3-osobowych, z pełnymi węzłami sanitarnymi.

Zespół lekarski:

 • dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski – koordynator oddziału, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc, specjalista alergologii
 • dr n. med. Agnieszka Jarzemska – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc , specjalista immunologii klinicznej
 • lek. Aleksandra Gadzińska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • lek. Jarosław Czerniak – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • lek. Marta Pilaczyńska-Cemel – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc,

Zespół pielęgniarski:

 • mgr Alicja Rumież – pielęgniarka oddziałowa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr Agnieszka Antkowiak – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Działalność dydaktyczna i naukowa:

Pracownicy Oddziału czynnie uczestniczą w zjazdach i konferencjach naukowych. Są autorami i współautorami wielu publikacji naukowych (łącznie 223 publikacje).

Oddział jest jednostką w której prowadzone są:

 • szkolenia podyplomowe w zakresie staży specjalizacyjnych z chorób płuc, staży kierunkowych z chorób płuc w ramach innych specjalizacji, kursów doskonalących,
 • szkolenia przeddyplomowe dla studentów V roku kierunku lekarskiego,
 • seminaria dla studentów kierunku inżynieria biomedyczna,
 • praktyki studenckie,
 • Program Erasmus,
 • szkolenia anglojęzyczne.