Oddział Rehabilitacji

Kontakt:

Sekretariat +48 52 32 79 322
Gabinet Lekarski +48 52 32 79 368
Koordynator opieki medycznej i pielęgniarskiej +48 52 32 79 367
Dyżurka pielęgniarek +48 52 32 79 313
e-mail: kpcp-oreh@kpcp.pl

 

Zasady przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji

Skierowanie do Oddziału  wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z Oddziału:

 • urazowo – ortopedycznego
 • chirurgicznego
 • neurochirurgicznego
 • neurologicznego
 • reumatologicznego
 • chorób wewnętrznych
 • onkologicznego
 • ginekologicznego
 • urologicznego
 • pediatrycznego
 • kardiologicznego
 • geriatrycznego

W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych, skierowanie do Oddziału  wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z Poradni:

 • rehabilitacyjnej
 • urazowo – ortopedycznej
 • neurologicznej
 • reumatologicznej

Skierowania nie może wystawić lekarz oddziału rehabilitacji, jak również lekarz rodzinny

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi od 3 do 6 tygodni.

 

Dodatkowo (poza skierowaniem) lekarz kierujący wypełnia wniosek do oddziału rehabilitacji (POBIERZ) (wersja PDF, Word)

Co powinien mieć pacjent przy przyjęciu w oddział:

 • dokument tożsamości
 • skierowanie
 • wygodną odzież i obuwie do ćwiczeń, ewentualnie strój kąpielowy
 • piżamę, ręczniki, szlafrok
 • przybory toaletowe

 

Informacje o oddziale:

Oddział mieści się w zabytkowym budynku położonym w podmiejskiej dzielnicy Smukale, wśród niezniszczonej przyrody w swoistym mikroklimacie ponad 180-letniego lasu sosnowego w zakolu Brdy.

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji w oparciu o umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia od 2004 roku, prowadzi rehabilitację  ogólnoustrojową dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu w przebiegu urazów, schorzeń zwyrodnieniowych stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów, po zabiegach ortopedycznych i chirurgicznych etc.

 

Baza diagnostyczna

 • Pracownia Rtg w obrębie Oddziału
 • własna aparatura do monitorowania granicznych parametrów ergo-spirometrycznych
 • Bieżnia i platforma balansowa do diagnostyki chodu
 • Dostęp do laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego etc.
 • Konsultacje specjalistów w zakresie ortopedii, laryngologii, okulistyki, kardiologii

 

Zespół lekarski:

 • dr n. med. Bogusław Jasik – koordynator oddziału, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista rehabilitacji medycznej
 • dr n.med. Sabina Lach – Inszczak – z/ca koordynatora oddziału, Specjalista rehabilitacji medycznej
 • dr n. med. Dorota Dzianott-Pabijan – starszy asystent, specjalista neurolog
 • Dr Mirosław Kozak – starszy asystent, Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Witold Rarogiewicz – rezydent, w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 • mgr Agnieszka Półtorak-Terpiłowska – mgr psychologii, tyflopedagog , psycholog kliniczny, specjalność: neuropsychologia, psychosomatyka Terapia systemowa rodziny

 

Zespół pielęgniarski:

 • mgr Dariusz Pasieka – Koordynator Opieki Medycznej, mgr  edukacji i promocji zdrowia, licencjat pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania, studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia.
 • mgr Monika Plejewska – pielęgniarka koordynująca, magister pielęgniarstwa, studia podyplomowe w zakresie: menadżer w ochronie zdrowia, kurs kwalifikacyjny – anestezjologia i intensywna terapia

 

Poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Pielęgniarki Oddziału Rehabilitacji, są w stanie zapewnić, całodobową, profesjonalną opiekę i wsparcie wszystkim chorym i niepełnosprawnym, przebywającym w Oddziale Rehabilitacji.

Pod względem przygotowania zawodowego Zespół Pielęgniarski Oddziału Rehabilitacji tworzy: trzech magistrów pielęgniarstwa, dwóch licencjatów pielęgniarstwa,  dwóch specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i jeden specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.

Pielęgniarki Oddziału Rehabilitacji posiadają w sumie kilkanaście kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających, mających zastosowanie w codziennej pracy pielęgniarskiej i są to kursy m.in. z zakresu:

 • profilaktyki hipotermii i profilaktyki odleżyn,
 • diabetologii,
 • leczenia ran,
 • krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
 • resuscytacji krążeniowo oddechowej,
 • wykonywania i interpretacji zapisu Ekg,
 • podstaw medycyny ratunkowej,
 • terapii bólu,
 • HIV/AIDS i narkomanii,
 • Obsługi komputerów IMB,
 • zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym,
 • anestezjologii.

 

Działalność dydaktyczna i naukowa

Oddziały Rehabilitacji i Zakład Rehabilitacji KPCP w Bydgoszczy prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów szkół wyższych:

 • Bydgoskiej Szkoły Wyższej (BSW)
 • Wyższej Szkoły Gospodarki (WSG)
 • Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu (WSNoZ)