Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc składa się z dwóch odcinków:

 • Odcinek Leczenia Gruźlicy (OLG) przeznaczony jest dla pacjentów prątkujących w badaniach bezpośrednich,
 • Odcinek Gruźlicy (OG) dla pozostałych chorych

Kontakt:

Odcinek OLG

 

Koordynator +48 52 32 79 342
Gabinet lekarski +48 52 32 79 341
Dyżurka pielęgniarek +48 52 32 79 344
Sekretariat +48 52 32 79 309
Do pacjentów +48 52 32 79 343

e-mail: kpcp-og@kpcp.pl

Odcinek OLG

Gabinet lekarski +48 52 32 79 347
Dyżurka pielęgniarek +48 52 32 79 346
Sekretariat +48 52 32 79 350

e-mail: kpcp-olg@kpcp.pl

Informacje dla pacjentów:

Oddział nie pełni ostrych dyżurów – rejestracja chorych czynna jest w dni powszednie od 7.00 do 14.35. Na oba odcinki przyjmujemy pacjentów z całego województwa kujawsko-pomorskiego, którzy kierowani są z pulmonologicznych oddziałów szpitalnych oraz z poradni pulmonologicznych na podstawie skierowania i wcześniejszego uzgodnienia miejsca.

Po wypisaniu z oddziału pacjenci pozostają pod naszą kontrolą. Kontynuują nadzorowane leczenie w Poradni Gruźlicy K-PCP. W dniu wypisu z oddziału pacjent ma już ustalony termin pierwszej wizyty w Poradni, a następne mają miejsce przynajmniej raz w miesiącu.

Informacje o oddziale:

Odcinek OG usytuowany jest na II piętrze zabytkowego 100-letniego budynku, który został unowocześniony podczas przeprowadzonego w 2005 roku generalnego remontu. Odcinek dysponuje 73 łóżkami, które są zlokalizowane w 5 salach trzyosobowych z łazienkami, 2 separatkach jednoosobowych, 2 salach dwuosobowych oraz salach 3 i 4 osobowych.

Odcinek OLG znajduje się w wolnostojącym pawilonie, który został wyremontowany i unowocześniony w 2002 roku. Zajmuje trzy poziomy, które są skomunikowane windą. Odcinek posiada 51 łóżek, które znajdują się w 3 salach jednoosobowych z łazienkami (izolatki) i 2 salach trzyosobowych z łazienkami oraz w salach 4 i 5 osobowych.

Dzięki dużej ilości sal, które zostały zlokalizowane na 3 poziomach w oddzielnym budynku zachowana jest izolacja pacjentów tego odcinka, zarówno między nimi samymi jak i od pozostałych pacjentów przebywających w kompleksie szpitalnym. W okresie ostatnich pięciu lat oddział został gruntownie zmodernizowany i dostosowany do potrzeb pacjentów. Wystrój oddziału jest efektem współpracy z plastykiem, dzięki której pacjenci przebywają w otoczeniu, które pozytywnie odbiega od potocznych, często przygnębiających wyobrażeniach o szpitalu.
Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc prowadzi leczenie gruźlicy płuc, w tym gruźlicy wielolekoopornej i mykobakterioz, ze szczególnym wskazaniem na leczenie długoterminowe.

Przyjmujemy pacjentów:

 • ze świeżo wykrytą gruźlicą płucną i pozapłucną – wymagających kontroli w I fazie leczenia oraz wymagających przewlekłego leczenia nadzorowanego w warunkach szpitalnych,
 • z wznową gruźlicy,
 • z gruźlicą oporną na konwencjonalne leki,
 • z mykobakteriozami.

W czasie pobytu na oddziale Pacjenci:

 • mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską,
 • z problemami związanymi z uzależnieniami są pod opieką specjalisty terapii uzależnień, który prowadzi terapie indywidualne i grupowe,
 • mogą korzystać z opieki psychologa,
 • nieprątkujący ze współistniejącymi schorzeniami układu ruchu mogą korzystać z zabiegów fizykoterapeutycznych oraz z sali gimnastycznej sąsiadującego Oddziału Rehabilitacji,
 • mają do dyspozycji stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym, bibliotekę, gry planszowe oraz stół „piłkarzyki”.

Z oddziałem współpracują lekarze specjaliści i konsultanci: okulista, laryngolog, neurolog, kardiolog, ortopeda, onkolog i specjalista rehabilitacji.

Otaczające budynki mikroklimat oraz park mają doskonały wpływ na poprawę samopoczucia chorych i sprzyjają szybszemu powrotowi do zdrowia.

Miarą naszego doświadczenia i profesjonalizmu w pracy, którą wykonujemy, jest liczba pacjentów przyjmowanych na Oddział. W ciągu roku leczymy ok. 500 chorych

Zespół lekarski:

 • lek. Włodzimierz Litwiniuk – koordynator oddziału

Odcinek OG:

 • lek. Giennadij Płużnow – specjalista terapii uzależnień
 • lek. Małgorzata Juraniec

Odcinek OLG:

 • lek. Hanna Świercz

Zespół pielęgniarski:

Odcinek OG:

 • mgr Aleksandra Bochniak – pielęgniarka oddziałowa
 • st. piel. Kazimiera Meszka – z-ca pielęgniarki oddziałowej
 • mgr Ewa Jasińska – pielęgniarka koordynująca na Oddziale Rehabilitacji Oddechowej

Odcinek OLG:

 • mgr Mariola Grądzik – pielęgniarka oddziałowa
 • lic. Bożena Grykier – z-ca pielęgniarki oddziałowej

Działalność dydaktyczna i naukowa:

Bierzemy udział w procesie kształcenia podyplomowego dla lekarzy w zakresie chorób płuc .

Ze względu na duże doświadczenie i profesjonalizm (w ciągu roku leczymy ok. 500 chorych) możemy prowadzić „przypadki” powikłane. Stały dostęp do leków drugiego rzutu umożliwia nam właściwą terapię gruźlicy wielolekoopornej.