Oddział Chorób Płuc i Leczenia Raka Płuc

Kontakt:

Koordynator +48 52 32 56 787
Gabinet lekarski +48 52 32 56 785
Dyżurka pielęgniarek +48 52 32 56 786
Sekretariat +48 52 32 56 784

e-mail: kpcp-or@kpcp.pl

Informacje dla pacjentów i odwiedzających:

Pacjentów można odwiedzać codziennie.
Informacji o stanie zdrowia chorego i przebiegu leczenia udziela lekarz prowadzący lub koordynator w dni powszednie w godzinie od 12.00-14.00 Za pracę zespołu pielęgniarek odpowiedzialna jest pielęgniarka oddziałowa.

Informacje o oddziale:

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie schorzeń układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem chemioterapii nowotworów układu oddechowego (raka płuc i międzybłoniaka opłucnej). Doskonałą opiekę medyczną gwarantuje wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy i pielęgniarek.

Oddział dysponuje 26 łóżkami w wyremontowanych salach 2-, 3- i 4- osobowych wyposażonych w telewizję kablową. Łazienki dla pacjentów dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na Oddziale znajduje się nowoczesny gabinet zabiegowy.

Zespół lekarski:

 • dr n. med. Grażyna Jagiełło – koordynator oddziału, specjalista chorób płuc , lekarz chorób wewnętrznych
 • dr .n med. Grażyna Kulińska – specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. Adam Szczepanik – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
 • lek. Agnieszka Nowakowska-Arendt – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • lek. Hanna Gęsińska – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
 • lek. Edyta Ewertowska-Lademann – specjalista onkologii klinicznej
 • lek. Anna Gulińska – specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Anna Szulgo-Paczkowska – specjalista onkologii klinicznej
 • lek. Andrzej Ostrowski – specjalista radioterapii onkologicznej

Zespół pielęgniarski:

 • mgr Grażyna Różycka – pielęgniarka oddziałowa
 • Jolanta Markowska – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek

mgr Małgorzata Zubiel – Psycholog

Działalność dydaktyczna i naukowa:

Bierzemy udział w procesie kształcenia podyplomowego dla lekarzy w zakresie specjalizacji z chorób płuc oraz staży kierunkowych z chorób płuc w ramach innych specjalizacji.

Bierzemy udział w procesie kształcenia podyplomowego pielęgniarek w zakresie specjalizacji z pielęgniarstwa zachowawczego.