Laboratorium Analityczne

 

wejście D, parter

Kontakt:

Rejestracja i Pracownia +48 52 32 56 761
Pracownia serologii i bank krwi +48 52 32 56 762
Kierownik +48 52 32 56 760
Służbowy telefon komórkowy +48 515 178 211

e-mail: kpcp-lab@szpital-pluc.bydgoszcz.pl

Informacje dla pacjentów:

Przyjmowanie materiału do badań odbywa się w godzinach od 7.00 – 8.30.

Odbiór wyników badań po 14.00 lub dnia następnego.

Laboratorium Analityczne stanowi część pionu diagnostyki KPCP w Bydgoszczy. Laboratorium jest zarejestrowane w krajowej ewidencji laboratoriów diagnostycznych. Badania wykonywane są całą dobę przez 7 dni w tygodniu pod nadzorem diagnostów laboratoryjnych.

Personel:

Badania wykonuje zespół osób składający się z magistrów analityki medycznej  i techników analityki medycznej z długoletnim stażem pracy w Laboratorium Analitycznym. Pracownicy podlegają stałym szkoleniom wewnętrznym i zewnętrznym podnoszącym ich kwalifikacje. Diagności laboratoryjni biorą udział w kursach, szkoleniach naukowych i zjazdach Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

mgr Sławomira Balcerak
specjalista analityki klinicznej
- kierownik
mgr Luiza Hartek – specjalista analityki klinicznejStarszy asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr Karolina Laskowska
I° specjalizacji z analityki klinicznej
- asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr Józefa Zawadzka
I° specjalizacji z analityki klinicznej
- asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr Ilona Szaulewicz
I° specjalizacji z analityki klinicznej
- asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr Ewa Łoś- Tomaszewska- młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej
mgr Kinga Bleja- diagnosta laboratoryjny
Ewa Binkul- starszy technik analityki medycznej
Adelina Frydrych - starszy technik analityki medycznej
Małgorzata Iskra- starszy technik analityki medycznej
Małgorzata Krygier- starszy technik analityki medycznej
Agata Zawiślak- starszy technik analityki medycznej
Mariola Grabowska- starszy laborant
Maria Bednarek- starszy laborant
Urszula Koperska- starsza rejestratorka medyczna
mgr Luiza Martek- starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej
Beata Mazurtechnik analityki medycznej

Usługi:

Badania laboratoryjne wykonywane są dla oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz oddziałów sanatoryjnych przy ul. Meysnera 9

Istnieje możliwość wykonania badań odpłatnie lub dla zleceniodawców z innych placówek po wcześniejszym podpisaniu umowy

Materiał do badań nie wykonywanych w Laboratorium może być pobrany i wysłany do wykonania w innych placówkach

Pobieranie krwi odbywa się wyłącznie przy pomocy systemu zamkniętego, który zapewnia bezpieczeństwo pacjenta i personelu pobierającego

Świadczone usługi w Laboratorium Analitycznym dotyczą badań z zakresu: hematologii, układu krzepnięcia, serologii grup krwi, równowagi kwasowo – zasadowej i wodno-elektrolitowej, biochemii klinicznej, immunodiagnostyki, analityki ogólnej.

Pracownie:

Prowadzimy następujące pracownie diagnostyczne:

 • Biochemii klinicznej
 • Hematologii i Koaguologii
 • Serologii grup krwi
 • Równowagi Kwasowo – Zasadowej i Elektrolitów
 • Analityki Ogólnej
 • Immunodiagnostyki

Wyposażenie:

Pracownie są wyposażone w analizatory i sprzęt laboratoryjny uznanych firm diagnostycznych, zapewniający wysoką precyzję i wiarygodność wykonywanych badań, takie jak:

 • Analizator biochemiczny Horiba ABX Pentra 400
 • Analizator hematologiczny 5-diff Sysmex XT 1800i, Sysmex XS1000i
 • Koagulometr K-3002 Optic
 • Urządzenie do suchego kondycjonowania osocza Sahara
 • Analizator parametrów krytycznych ABL 835
 • Analizator Równowagi Kwasowo – Zasadowej Rapidlab 248
 • Analizator elektrolitów Rapidchem 744
 • Czytnik pasków do moczu Clinitek Status
 • Wirówka z zestawem cytologicznym Cytoset do wykonywania preparatów z płynów z jam ciała
 • Mikroskop laboratoryjny Eclipse E- 50i NIKON
 • Mikroskop fluorescencyjny Eclipse E- 200 NIKON
 • Analizator immunologiczny VIDAS PC

Podlegają one konserwacji i okresowym przeglądom technicznym wykonywanym przez autoryzowane serwisy. Producentami odczynników laboratoryjnych są nie tylko renomowane firmy zagraniczne takie jak: bio-Merieux, Sysmex, Siemens, Horiba ABX, ale również wiele lat działające firmy polskie.

Kontrola Jakości:

W Laboratorium prowadzona jest kontrola jakości badań nadzorowana przez diagnostów laboratoryjnych:

 • Codzienna kontrola wewnątrzlaboratoryjna
 • Okresowa kontrola międzylaboratoryjna

W ramach kontroli międzylaboratoryjnej Laboratorium bierze udział w:

 • powszechnym Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z siedzibą w Łodzi,
 • programie Okresowym Zewnętrznej Oceny Jakości (EQA) organizowany przez Labquality Helsinki prowadzony przez Systemy Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych SOWA-med z siedzibą w Gdańsku,
 • krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej prowadzony przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
 • międzynarodowej Kontroli Jakości Badań Hematologicznych SNCS IQAS e-check wykonywanych na analizatorze Sysmex XT 1800i,
 • mędzylaboratoryjnym Programie Jakości (Quality Assesment) prowadzony przez Instytut Zapewniania Jakości firmy EUROIMMUN AG w zakresie autoimmunologii.

W celu poprawy jakości świadczonych usług K-PCP (w tym Laboratorium Analityczne) wdrożyło i doskonali System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2009.

System komputerowy:

Zlecenia badań laboratoryjnych, ich rejestracja i przesyłanie wyników na oddziały szpitalne odbywa się z zastosowaniem szpitalnego systemu informatycznego HIPOKRATES. Wyniki badań przesyłane są bezpośrednio z analizatora za pośrednictwem szpitalnej sieci informatycznej na oddział a wydawane są w postaci wydruku komputerowego. Wyniki badań zlecanych przez jednostki K-PCP nie objętych programem HIPOKRATES, zlecanych z innych placówek, zleceniodawców płatnych wydawane są na odpowiednich drukach wyników obowiązujących w K-PCP lub w formie oryginalnych wydruków z aparatów. Wszystkie formy wydawanych wyników badań zawierają zakresy norm i są autoryzowane przez diagnostów laboratoryjnych.

Certyfikaty – do pobrania:

Laboratorium Analityczne K-PCP posiada następujące certyfikaty i zaświadczenia:
Zaświadczenie uczestnictwa
w Powszechnym Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych

(Centralny Ośrodek Badań jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – Łódź)
Certyfikaty uczestnictwa w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości Labquality – Helsinki

(Systemy Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych SOWA-med. Gdańsk)
Zaświadczenie uczestnictwa w Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej

(Instytut Hematologii i Transfuzjologii,Warszawa )
Certyfikaty uczestnictwa w Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań Hematologicznych SNCS IQAS e-check wykonywanych na analizatorze Sysmex XT 1800
Certyfikaty uczestnictwa w Międzylaboratoryjnym Programie Jakości (Quality Assesment) (Instytut Zapewniania Jakości firmy EUROIMMUN AG)