Pracownia Endoskopowa

 

Kierownik: 

 • lek. Maciej Brudnoch, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc.

Personel pielęgniarski:

 • mgr Bernadeta Pyrzyna-Wajdzik – ukończony specjalistyczny kurs endoskopowy
 • mgr Mirosława Wiśniewska – pielęgniarka koordynująca
 • mgr Bogusława Szczepanik – ukończony specjalistyczny kurs endoskopowy

 

Historia

Zalążkiem Pracowni Endoskopowej w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy był gabinet wyposażony w sprzęt do bronchoskopii sztywnej marki STORZ z kompletem optyk, źródłem światła, ze szczypcami do usuwania ciał obcych oraz bioptycznymi. Na wyposażeniu były też metalowe ssaki z gumowymi końcówkami.

Od początku funkcjonowania pracowni, badania wykonywane były w ścisłej współpracy z torakochirurgami. W latach 70-tych XX wieku był to Ordynator ówczesnego Oddziału Torakochirurgii lek. Bogdan Macheta oraz lek. Waldemar Jur. Badania wykonywał także anestezjolog lek. Janusz Sikorski. W badaniach asystowała większość pielęgniarek zatrudnionych na chirurgii. Po rozpoczęciu pracy w tutejszym Szpitalu i odbyciu przeszkolenia „etatowym” bronchoskopistą dla całego Szpitala został lek. Włodzimierz Grądzki.

W tamtym czasie w ramach Kliniki Ftyzjopneumonologii działała także pracownia bronchoskopowa, gdzie w ograniczonym zakresie i głównie na potrzeby dydaktyki wykonywał badania lek. Stanisław Malak. Istniała ona do 1994 roku, kiedy to powstała samodzielna pracownia endoskopowa w pomieszczeniach byłej sali intensywnej terapii.

Dalszy znaczący rozwój samodzielnej pracowni bronchoskopowej nastąpił w czasie, kiedy rozpoczęła działalność Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej pod kierownictwem doc. Jana Skokowskiego, który od 1983 roku reaktywował ośrodek torakochirurgiczny w Bydgoszczy. Wtedy to zakupiono nowy sprzęt – bronchoskop sztywny STORZ z optyką nowej generacji wraz z prowadnicą instrumentów do precyzyjnego pobierania materiału, a także sprzętem do biopsji przezoskrzelowej i elektrokoagulacji.

Przełomowe znaczenie dla tutejszej pracowni miało uzyskanie w grudniu 1984 roku używanego bronchofiberoskopu MACHIDA z jedną parą szczypczyków biopsyjnych. Brak źródła światła lek. Grądzki rozwiązał dorabiając końcówkę z korka od szampana (pasowała do prostego źródła światła wykonanego jeszcze do poprzedniego STORZA przez Zakłady Techniki Medycznej w Bydgoszczy, więc można było je wykorzystać). Po odbyciu dwutygodniowego szkolenia w Instytucie Gruźlicy w Warszawie, lek. Grądzki rozpoczął intensywnie wykonywać badania tym nowatorskim sprzętem, których ilość systematycznie rosła, malała natomiast ilość bronchoskopii klasycznych.

Kilka lat później został zakupiony do pracowni nowy bronchofiberoskop firmy OLYMPUS z nowoczesnym źródłem światła, osprzętem, podglądarką i aparatem fotograficznym do rejestracji obrazów na przezroczach – był to punkt zwrotny w badaniach endoskopowych w tutejszym Szpitalu. Znacznie wzrosła ilość wykonywanych badań bronchofiberoskopowych, a klasyczny sztywny bronchoskop służył jedynie w wybranych przypadkach. Następne lata pracowni to jej dalszy rozwój.

Lek. Włodzimierz Grądzki zakończył kierowanie pracownią w 1988 roku wraz z powrotem do pracy na Oddziale IV. Kolejnym kierownikiem pracowni został torakochirurg, lek. Sławomir Kołakowski, który pełnił tę funkcję dożywotnio do 1996 roku. Podczas jego pracy zakupiono kilka bronchofiberoskopów marki PENTAX. W latach 1996 – 1999 funkcję kierownika pełnił torakochirurg, lek. Janusz Pepliński. Od maja 1999 do sierpnia 2006 pracownią kierował lek. Włodzimierz Litwiniuk, a następnie ponownie do grudnia 2015 lek. Janusz Pepliński.

W czasie kierownictwa lek. Janusza Peplińskiego nastąpił kolejny istotny krok w dalszym rozwoju tutejszej pracowni. W 2009 roku zakupiono aparat EBUS marki OLYMPUS. Dzięki niemu tutejsza pracownia wykonuje badania pod kontrolą ultrasonograficzną w ocenie stopnia zaawansowania raka płuca oraz w diagnostyce chorób przebiegających z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia. Ponadto znacznie wzrosła ilość badań bronchofiberoskopowych do nieco ponad 2400 w 2015 roku.

Od stycznia 2016 roku kierownikiem pracowni został lek. Maciej Brudnoch. Rok 2016 to czas znacznego doposażenia pracowni w nowy sprzęt. Zakupiono kolejny aparat do wykonywania badań EBUS, nowoczesną stację roboczą, w skład której wchodzą procesor video, źródło światła, procesor ultrasonograficzny i monitor Full HD oraz 3 nowe bronchofiberoskopy HD. To także czas przejścia na używanie praktycznie w całości sprzętu jednorazowego.  Wzrosła ilość wykonywanych badań w tym badań EBUS. Personel uczestniczył w konferencjach i szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji.

W planach rozwoju pracowni endoskopowej są m. in. doposażenie w sprzęt do wykonywania badań bronchofiberoskopowych, badań EBUS i EUS, sprzęt do wykonywania kriobiopsji, większe zaangażowanie w nowoczesne metody protezowania tchawicy i głównych oskrzeli.

Obecnie w Pracowni Endoskopowej wykonywane są badania:

 • bronchofiberoskopia diagnostyczna z pobraniem wymazu szczoteczkowego, wycinka z oskrzela, z wykonaniem: płukania pęcherzykowo-oskrzelowego (BAL), bioptatu węzłów chłonnych śródpiersia (TBNA) i płuca (TBLB) do badania cyto- i histopatologicznego
 • bronchoskopia wąskopasmowa (NBI) w diagnostyce zmian wczesnych przedrakowych
 • bronchoskopia terapeutyczna
 • usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych
 • biopsje przezoskrzelowe struktur śródpiersia i wnęk płucnych pod kontrolą ultrasonograficzną – badania EBUS
 • bronchoskopie sztywne – klasyczne aparatem STORZ
 • elektroresekcja zmian wewnątrzoskrzelowych
 • protezowanie tchawicy i głównych oskrzeli

 

Pracownia wykonuje rocznie około 2500 badań i zabiegów endoskopowych, pod okiem doświadczonego zespołu specjalistów II stopnia z chorób płuc oraz torakochirurgów. Pacjenci maja gwarancję pełnego bezpieczeństwa i komfortu w trakcie wykonywanych procedur. Badania i zabiegi endoskopowe planowe, wykonywane są w Pracowni w godzinach 7.30 do 14.00. W sytuacjach nagłych i zagrażających życiu zabiegi przeprowadzają lekarze zespołu dyżurującego szpitala 24 godziny na dobę.

W Pracowni Endoskopowej wykonywane są także usługi endoskopowe dla zewnętrznych jednostek opieki zdrowotnej.