Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

Kontakt:

Rejestracja+48 52 32 56 791, kom. 723 910 980
Diagności laboratoryjni +48 52 32 56 789
Kierownik +48 52 32 56 792

e-mail: kpcp-mikrob@kpcp.pl

Kierownik: mgr Dorota Krawiecka – specjalista mikrobiologii i zdrowia publicznego

Informacje dla pacjentów:

Zakład świadczy usługi z zakresu mikrobiologicznej diagnostyki gruźlicy i zakażeń nieswoistych zgodne z zakresem zalecanym przez Krajowego specjalistę w dziedzinie mikrobiologii (Dz. Urz. Nr 1, poz. 3 z dnia 26.03. 1999 r) oraz kierownika Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka:

  • dla chorych leczonych w oddziałach i poradniach przyszpitalnych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
  • na zlecenie lekarzy z innych placówek służby zdrowia, z którymi podpisano umowę,
  • odpłatnie na życzenie pacjenta.

Podstawą do wykonania Badania jest odpowiednie prawidłowo wypełnione skierowanie lub dowód wpłaty.

Zespół:

Badania wykonuje zespół osób składający się z diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją z mikrobiologii (I° i II° specjalizacji) oraz techników z długoletnim stażem pracy w diagnostyce mikrobiologicznej. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje w ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Diagności laboratoryjni biorą udział w kursach, szkoleniach naukowych i zjazdach Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Celem badań mikrobiologicznych jest uzyskanie informacji niezbędnych do rozpoznania, leczenia i monitorowania przebiegu choroby oraz zapobiegania chorobom zakaźnym.

Kontrola jakości:

W trosce o jakość i wiarogodność uzyskiwanych wyników prowadzimy ciągłą wewnątrzlaboratoryjną kontrolę na każdym etapie badania. Poddajemy się również zewnętrznym badaniom biegłości (udostępniamy na żądanie):

  • POLMICRO – organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
  • Programie Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality
  • Sprawdzianom organizowanym przez KRAJOWE REFERENCYJNE LABORATORIUM PRĄTKA w zakresie mikrobiologicznej diagnostyki gruźlicy