Zakład Radiologii

Kontakt:

Rejestracja +48 52 32 56 616
Kierownik zakładu: dr n. med. Róża Kozłowska – specjalista radiolog +48 52 32 56 712
Kierownik Zespołu Techników – Romana Kosiorek +48 52 32 56 615

e-mail: kpcp-rtg@szpital-pluc.bydgoszcz.pl

 

Informacje dla pacjentów:

Obowiązuje rejestracja na badania. Rejestracja Zakładu Radiologii jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

W Zakładzie Radiologii wykonywane są badania dla pacjentów szpitala i przychodni KPCP oraz dla jednostek ochrony zdrowia, które mają podpisane umowy na świadczenie usług medycznych oraz odpłatnie dla pacjentów indywidualnych z ważnym skierowaniem od lekarza.

Informacje o zakładzie:

Zakład Radiologii jest w pełni skomputeryzowany i podłączony do istniejącej w szpitalu sieci WEB.

W skład zakładu wchodzą pracownie:

 • Pracownia Radiografii Cyfrowej – znajduje się tu aparat rentgenowski SIRESKOP CX66011 firmy Siemens współpracujący z systemem radiografii cyfrowej Dryster firmy Agfa
 • Pracownia Radiografii Cyfrowej w szpitalu w Smukale
 • Pracownia Tomografii Komputerowej – aparat spiralny tomografii komputerowej 16-rzędowy firmy Siemens Somatom Emotion-16
 • Pracownia Ultrasonografii – aparat usg firmy Siemens Acuson X300.

Stosowane w Zakładzie Radiologii nowoczesne aparaty cyfrowe charakteryzują się doskonałą jakością obrazu. Stanowią platformę sprzętową bazującą na nowoczesnej technice cyfrowej, która zapewnia wysoką jakość badań, obróbkę danych obrazowych, rozszerzanie możliwości diagnostycznych, możliwość przesyłania badań na odległość i konsultacje oraz nowoczesną archiwizację badań i ich wydruki.

Zakres badań radiologicznych w pracowniach radiografii cyfrowej obejmuje badania klatki piersiowej, jamy brzusznej: przewodu pokarmowego, układu moczowego oraz badania układu kostno-stawowego. Zastosowanie radiografii cyfrowej poprawia jakość badań oraz zmniejsza narażenie pacjenta na szkodliwy wpływ promieniowania X.

Zakres badań w pracowni usg obejmuje badania jamy brzusznej, klatki piersiowej, narządu rodnego przez powłoki brzuszne, szyi, piersi, tarczycy, węzłów chłonnych tętnic i żył. Wykonuje się również biopsje cienkoigłowe pod kontrolą usg.

Zakres badań w pracowni TK – aparat spiralny TK wyposażony w szereg dodatkowych opcji daje możliwość wykonania każdego typu badania KT w bardzo krótkim czasie, z niewielkim narażeniem pacjenta na szkodliwy wpływ promieniowania X. Na wyposażeniu pracowni znajduje się strzykawka automatyczna. Do badań stosuje się wyłącznie niejonowe środki kontrastowe o niskiej inwazyjności. Wyposażenie aparatu w dodatkowe opcje umożliwia przeprowadzenie badań angio – KT, uzyskiwanie badań dynamicznych, obrazów 3-D, bronchogramów wirtualnych, itp. W pracowni wykonywane są również biopsje cienkoigłowe pod kontrolą KT.

Zespół lekarski:

Kadrę lekarską stanowią specjaliści radiologii:

 • lek. Magdalena Sobocińska
 • lek. Marek Zubiel
 • lek. Jarema Pietrzak
 • lek. Katarzyna Wypych – Klunder

Inspektor Ochrony Radiologicznej – Romana Kosiorek
Kierownik Zespołu Techników – Romana Kosiorek

Działalność dydaktyczna i naukowa:

Zakład Radiologii posiada opracowany i wdrożony System Zarządzania Jakością, którego istotną część stanowi system ochrony radiologicznej. Systematycznie przeprowadzane specjalistyczne testy oraz przeglądy aparatury medycznej zapewniają bezpieczną diagnostykę w zastosowaniach promieniowania jonizującego.
Personel bierze udział w szkoleniach, sympozjach, zjazdach krajowych i zagranicznych, dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji.

Przygotowanie do badań:

 

Badanie RTG jest badaniem obrazowym uwidaczniającym tkanki miękkie oraz struktury kostne ludzkiego ciała. Polega na wykorzystaniu wiązki promieniowania jonizującego do uzyskania obrazu danego odcinka ciała.

Przed każdym badaniem należy zdjąć odzież oraz biżuterię, która może utrudniać wykonanie badania i ocenę obrazu.

Do zdjęcia RTG kręgosłupa krzyżowo – lędźwiowego L-S, jamy brzusznej należy:

 • 48 godz. przed badaniem nie spożywać produktów ciężkostrawnych i powodujących wzdęcia
 • 24 godz. przed badaniem należy przyjmować Espumisan 3x dziennie po 2 kapsułki
 • pacjenci z zaparciami 24 godz. przed badaniem powinni zażyć łagodny środek przeczyszczający (nie należy robić lewatywy)

 

Tomografia komputerowa to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyczna, polegająca na wykorzystaniu promieniowania jonizującego, pozwalająca na uzyskiwanie bardzo dobrych obrazów przekrojów narządów i tkanek. Pacjenta umieszcza się na ruchomym stole, który przesuwa się do szerokiego pierścienia (tzw. gentry) zawierającego lampę emitującą promieniowanie RTG oraz czujniki, które odbierają to promieniowanie. Powtarzające się obrazy każdego obrotu lampy są przetwarzane przez komputer i przedstawiane na monitorze jako obraz struktur i narządów pacjenta. Dawka promieniowania jest stosunkowo duża, dlatego też badania nie powinno się wykonywać zbyt często.

Badania TK bez kontrastu nie wymagają specjalnego przygotowania.

Badania TK z kontrastem: szczegółowe informacje zawarte są w ,,Procedurze uzyskiwania zgody na badanie’’ QP-97-/DL/DA załącznik 9 otrzymanej od lekarza kierującego, w rejestracji Zakładu Radiologii lub na stronie internetowej szpitala www.kpcp.pl w zakładce Diagnostyka -> Zakład Radiologii

 

Badanie USG wykonuje się przy użyciu sondy przykładanej bezpośrednio do powierzchni ciała. Jest to nieinwazyjna atraumatyczna i bezpieczna metoda diagnostyczna, dlatego może być powtarzana w krótkich odstępach czasu.

USG jamy brzusznej / układu moczowego:

 • w dniu poprzedzającym badanie nie należy spożywać ciężkostrawnych i powodujących wzdęcia
 • 24 godz. przed badaniem należy przyjmować Espumisan 3xdziennie po 2 kapsułki
 • w dniu badania należy pozostać co najmniej 5 godz. na czczo
 • nie żuć gumy, nie palić papierosów
 • należy zgłosić się z wypełnionym pęcherzem moczowyn (3 godz. przed badaniem nie oddawać moczu)

USG piersi/ tarczycy/ węzłów chłonnych/ jamy opłucnowej.

Badania te nie wymagają specjalnego przygotowania. U kobiet można je wykonać w dowolnej fazie cyklu miesięcznego, o ile lekarz kierujący nie zaleci inaczej. Jedynie u kobiet, które skarżą się na tkliwość piersi przed miesiączką USG piersi zaleca się wykonać w I połowie cyklu.