Status

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy jest Samodzielnym Publicznym Zakład Opieki Zdrowotnej, który działa na podstawie:
⦁ ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 160),
⦁ Przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy,
⦁Zarządzenia Nr 32/75 Wojewody Bydgoskiego z dnia 4 sierpnia 1975 r. w sprawie organizacji jednostek służby zdrowia;
⦁Zarządzenia Nr 190/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie Wojewódzkiego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Bydgoszczy;
⦁Zarządzenia nr 128/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Bydgoszczy w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
⦁Zarządzenia nr 235/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 12 listopada 1998 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Bydgoszczy w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
⦁ Statutu Centrum,
⦁ Decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP: 554-22-36-658,
⦁ Decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru REGON: 092356930,
⦁ Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej: 000000002240
⦁ Postanowienia Sadu Rejonowego w Bydgoszczy o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000063546.