Jednostki organizacyjne

Schemat organizacyjny:

Regulamin Organizacyjny (PDF)
Regulamin Pierwsza Zmiana (PDF)
Regulamin Druga Zmiana (PDF)

Załączniki:
Schemat Organizacyjny (PDF)
Cennik Badań i Usług (PDF)
Oplaty za Udostepnienie Dokumentacji Medycznej (PDF)
Wysokość Opłaty za Przechowywanie Zwłok Pacjęta (PDF)

Pion dyrektora:

 

 

 

 

 

 

Apteka szpitalna

Kontakt:

mgr Ewa Dudzińska – kierownik apteki tel./fax +48 52 32 56 713
mgr Magdalena Lewandowska – z-ca kierownika
Ekspedycja +48 52 32 56 704
e-mail: apteka@szpital-pluc.bydgoszcz.pl

Apteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 14.35.

Zakres Pracy Apteki KPCP

 • Przygotowanie przetargów na leki, opatrunki, szwy chirurgiczne i sprzęt jednorazowego użytku zawarte w Receptariuszu i Katalogu Rzeczowym (określenie ilości i wyceny szacunkowej)
 • Bieżące zaopatrzenia Oddziałów w leki gotowe i recepturowe, opatrunki,szwy chirurgiczne, sprzęt jednorazowego użytku
 • Przygotowywanie pojedynczych dawek leków cytostatycznych dla pacjentów Szpitala
 • Kontrola apteczek oddziałowych
 • Dbałość o prawidłową gospodarkę lekami, opatrunkami i sprzętem w Aptece i na Oddziałach Szpitalnych
 • Prowadzenie wewnętrznej księgowości Apteki
 • Praca zgodnie z normami ISO 9001, doskonalenie systemu

Receptariusz Szpitalny i Medyczny Katalog Rzeczowy

Wprowadzanie i skreślanie leków, materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku zawartych w Katalogu i Receptariuszu odbywa się na posiedzeniach roboczych Komitetu Terapeutycznego, które to decyzje są wiążące dla zaopatrzenia odbywającego się przez aptekę.

 

 

Blok Operacyjny

Personel:

Katarzyna Nass – pielęgniarka koordynująca, specjalistka pielęgniarstwa operacyjnego

Informacje o bloku:

Pierwszą resekcję miąższu płuca w Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej Szpitala Płucnochorych w Bydgoszczy, przy ulicy Seminaryjnej, wykonano w 1956 roku. Ordynatorem Oddziału był wówczas lek. med. Bogdan Macheta.

Od tamtego czasu blok operacyjny przeszedł wiele remontów i modernizacji, w wyniku czego powstały dwie sale operacyjne z magazynem „czystym” i częścią socjalną. Sale operacyjne wyposażone są w klimatyzację, która spełnia wysokie wymogi stawiane dzisiaj nowoczesnym blokom operacyjnym

Wyposażenie bloku to nowoczesny sprzęt renomowanych firm. Wideotorakoskopy, mediastinoskopy firmy Storz, diatermia chirurgiczna Valleylab oraz argonowa firmy Erbe, laser diodowy, urządzenie do ogrzewania powierzchniowego pacjenta, lampa operacyjna z systemem multimedialnym, aparat do znieczulenia ogólnego firmy Drager, pozwalający w pełni kontrolować funkcje życiowe pacjenta oraz stężenie gazów anestetycznych w wydychanym powietrzu. Regularnie wykonuje się kontrolne badania bakteriologiczne bloku operacyjnego. Kwalifikacje personelu operującego, nowoczesny sprzęt, panująca przyjazna atmosfera i troskliwa opieka, zapewniają choremu maksymalne bezpieczeństwo.

 

 

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

>Kontakt:

dr n. med. Barbara Waszak – koordynator ds. higieny i zakażeń szpitalnych  +48 52 32 56 610
lek. med. Aleksandra Gadzińska – lekarz epidemiolog
mgr Sylwia Gliszczyńska – pielęgniarka epidemiologiczna,  +48 52 32 56 610
mgr Renata Żebracka – specjalista mikrobiologii +48 52 32 56 789

e-mail: epidemiolog@szpital-pluc.bydgoszcz.pl 

O zespole:

Do zadań Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych należy podejmowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie zakażeń szpitalnych i chorób zakaźnych w KPCP, tj.:

 • Prewencja zakażeń szpitalnych w praktycznych postępowaniach diagnostycznych i terapeutycznych poprzez stosowanie „narzędzi oceny epidemiologicznej” opisanych w SYSTEMIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH.
 • Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożeń zakażeniem szpitalnym i ogniskiem epidemicznym.
 • Prowadzenie analiz higieniczno-epidemicznych, rejestrów i raportów związanych z ograniczaniem i eliminacją zakażeń szpitalnych pacjentów hospitalizowanych w KPCP.
 • Konsultacje i doradztwo w zakresie kontroli zakażeń, szczególnie chorych pulmonologicznie.
 • Opracowywanie wymaganych prawem raportów i przesyłanie ich do Inspekcji Sanitarnych.
 • Opracowywanie procedur higieniczno-epidemicznych i nadzorowanie ich realizacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala.
 • Proponowanie i przygotowywanie rozwiązań właściwych pod względem higieniczno-epidemicznych dla dalszego rozwoju KPCP.
 • Edukacja personelu szpitala w zakresie problematyki zakażeń szpitalnych.

 

 

Dział Centralnej Sterylizacji i DDD

>Kontakt:

Telefon: +48 52 32 56 736
mgr Beata Ratke – kierownik działu +48 52 32 56 747

e-mail: sterylizacja@szpital-pluc.bydgoszcz.pl

Opis działu:

Dział Centralnej Sterylizacji i DDD wyposażony w wysokiej jakości urządzenia do mycia, dezynfekcji i sterylizacji parowej i niskotemperaturowej tlenkiem etylenu, świadzy całokształt usług związanych z reprocesowaniem narzędzi i sprzętu medycznego oraz dezynfekcją pomieszczeń zgodnie z prawem i wiedzą naukową. Każdy etap dekontaminacji jest wykonywany przez wykwalifikowany personel, dokładnie opisany, udokumentowany i odpowiednio monitorowany. Wszystkie prowadzone działania są skuteczne, odtwarzalne i powtarzalne.
 

Dział żywienia

Kontakt:

mgr Anna Mikołajczak – kierownik działu żywienia +48 52 32 56 601
Dział +48 52 32 56 602
Kuchnia +48 52 32 56 754
Bufet +48 52 32 56 775

Email: dz@szpital-pluc.bydgoszcz.pl

Opis działu:

Dział Żywienia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przygotowuje posiłki dla pacjentów i personelu Szpitala; od marca 2014 roku prowadzi bufet.

Nowocześnie wyposażona kuchnia zapewnia przygotowanie wysokiej jakości posiłków, a profesjonalny system transportu gwarantuje, że serwowane naszym pacjentom potrawy są zawsze estetycznie podane, mają właściwą temperaturę i walory smakowe.

W Dziale Żywienia zatrudnione są dietetyczki, technicy technologii żywienia, kucharze i pomoce kuchenne. Wszyscy pracownicy Działu Żywienia w codziennym działaniu starają się podnosić jakość swojej pracy, aby prowadziła do dostarczenia usług na oczekiwanym przez naszych konsumentów poziomie.

Dział Żywienia przygotowując posiłki ściśle przestrzega wymagań sanitarno-higienicznych, które zapewniają właściwe bezpieczeństwo i wysoką jakość zdrowotną wytwarzanych produktów zgodnie z potrzebami prawidłowego żywienia chorych.

Motywuje pracowników do nieustannej aktywności na rzecz poprawy jakości i podnoszenia kwalifikacji w zakresie żywienia.

Ciągle doskonali obsługę w celu dostosowania jej potrzeb i oczekiwań pacjentów i konsumentów stołówki. Doskonali również jadłospisy i receptury.

Zapewnia pracownikom optymalne warunki pracy.

Dział Żywienia stosuje system HACCP w zakresie: Produkcja i dystrybucja posiłków.

 

Dział Finansowo – Księgowy

Kontakt:

Ewa Kabatek – kierownik działu, główna księgowa
+48 52 32 56 707
+48 52 32 56 746

email: finanse@kpcp.pl

Zadania działu:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Centrum oraz rejestrów księgowych (bankowego, kasowego, sprzedaży, zakupów),
 • prowadzenie ewidencji magazynowej (wartościowej) towarów oraz środków trwałych,
 • dokonywanie rozrachunków z kantrahentami Centrum,
 • przeprowadzanie operacji na rachunku bankowym,
 • planowanie, finansowe i kompleksowa sprawozdawczość w tym zakresie,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Centrum,
 • przygotowywanie materiałów koniecznych do prowadzenia polityki finansowej Centrum,
 • prowadzenie rachunku kosztów rzeczywistych oraz opracowywanie cenników,
 • planowanie wydatków,
 • rozliczenia finansowe inwestycji,
 • prowadzenie kasy,
 • prowadzenie kasy fiskalnej,
 • prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych,
 • windykacja należności.

 

Dział Techniczno – Eksploatacyjny

Kontakt:

inż. Anna Kardacz – kierownik działu +48 52 32 56 705
tel. kom. +48 515 178 274
fax +48 52 32 56 666

email: dte@kpcp.pl

Zadania:

Kompleksowe zabezpieczenie należytego funkcjonowania Centrum w zakresie techniczno-eksploatacyjnym. Realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

 

Dział Zamówień Publicznych

Kontakt:

mgr Ksenia Sondej – kierownik Działu tel./fax +48 52 32 56 609

email: zampub@kpcp.pl

Zadania działu:

Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzaniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Sekcja informatyki:

Kontakt:

mgr inż. Andrzej Cegła – kierownik działu +48 52 32 56 741

email: informatyka@kpcp.pl

Zadania:

Kompleksowe zabezpieczanie i utrzymanie w sprawności infrastruktury informatycznej Centrum.

 

Stanowisko ds. Administracyjno – Organizacyjnych

Kontakt:

mgr Magdalena Ostafin +48 52 32 56 614,

email: org@kpcp.pl

Zadania:

Administracyjno-organizacyjna obsługa Centrum, w szczególności:

 • prowadzenie spraw rejestrowych,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem aktów wewnętrznych Centrum,
 • prowadzenie komunikatora wewnętrznego Centrum.

 

Kancelaria

Kontakt:

mgr Joanna Muszyńska – inspektor ds. kancelarii +48 52 32 56 793

email: kpcp@kpcp.pl

Zadania:

Obsługa kancelaryjna Centrum, w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • zapewnienie sprawnego i właściwego obiegu korespondencji,
 • załatwianie spraw związanych z ogłoszeniami prasowymi publikowanymi na potrzeby Centrum.

 

Dział Kontraktowania, Statystyki Medycznej i Nadzoru Świadczeń Zdrowotnych

Kontakt:

+48 52 32 56 605
email: statystyka@kpcp.pl

Elżbieta Zubiel – kierownik działu +48 52 32 56 751
Małgorzata Kwiatkowska – starszy statystyk medyczny
Jadwiga Radzik – specjalista ds. statystyki medycznej
mgr inż. Elżbieta Waraksa – specjalista ds. statystyki medycznej
mgr inż. Mirosława Maćkowiak – specjalista ds. kontroli dokumentacji medycznej
Agnieszka Awłosewicz – starszy statystyk medyczny
mgr Justyna Meszka – starszy statystyk medyczny
Agnieszka Brzezina – specjalista ds. statystyki medycznej

Pracownicy działu:

+48 52 32 56 798
email: rozliczanie@kpcp.pl

Anna Czubaj – specjalista ds. umów i koordynacji pakietu onkologicznego
Bożena Serafin – starszy inspektor ds. rozliczeń
mgr Agnieszka Ziółkowska – starszy specjalista ds. kontraktowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych
mgr Łukasz Brodkowski – starszy specjalista ds. analiz i nadzoru

Zadania Działu:

 • przygotowywanie i gromadzenie niezbędnych dokumentów potwierdzających zakres informacji koniecznych do przygotowania ofert na udzielanie świadczeń„ opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • kompletowanie danych epidemiologicznych i statystycznych niezbędnych do opracowania planu świadczeń„ zdrowotnych,
 • wdrażanie, monitorowanie i nadzorowanie warunków realizacji umów o udzielanie świadczeń„ opieki zdrowotnej zawartych z Kujawsko-Pomorskim Oddział‚em Wojewódzkim NFZ w Bydgoszczy,
 • monitorowanie ewidencji udzielanych świadczeń„ zdrowotnych pod kątem kompletności danych koniecznych do terminowego ich rozliczenia,
 • sporządzanie i weryfikacja sprawozdań„ udzielanych świadczeń„ w ramach umów zawartych z OW NFZ oraz przygotowanie dokumentów rozliczeniowych w formatach określonych w umowach i ich fakturowanie,
 • opracowywanie raportów, zestawień„ i analiz statystycznych dotyczących realizacji świadczeń„ zdrowotnych z podział‚em na komórki organizacyjne oraz rodzaje i zakresy świadczeń„,
 • zbieranie i opracowanie danych na potrzeby sprawozdań„ statystycznych dot. dział‚alności oddziałów szpitalnych, zakł‚adów diagnostycznych i pracowni Centrum,
 • sprawdzanie kompletności historii choroby i archiwizowanie ich w skł‚adnicy akt Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowanie dokumentacji medycznej pacjentów celem jej udostępnienia osobom lub podmiotom uprawnionym,
 • nadzór nad organizacją i korzystaniem ze składnicy akt Centrum.

 

Dział Kadr i Płac

Kontakt:

mgr Irena Rutkowska – kierownik +48 52 32 56 708, +48 52 32 56 709

email: kadry1@kpcp.pl

Zadania Działu:

 • zapewnienie obsługi kadrowej i płacowej pracowników Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie dokumentacji spraw pracowniczych i płacowych,
 • naliczanie i sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
 • dokonywanie rozliczeń z PFRON,
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • organizowanie szkoleń i doskonalenia kadr oraz prowadzenie spraw związanych z różnymi formami dokształcania pracowników,
 • współpraca w zakresie spraw pracowniczych ze związkami zawodowymi funkcjonującymi na terenie Centrum,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów w zakresie kompetencyjnym dot. kadr i płac z podmiotami zewnętrznymi; uczelniami medycznymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Głównym Urzędem Statystycznym, Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Państwową Inspekcją Pracy,
 • sporządzanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości dot. danych kadrowo-płacowych,
 • przygotowywanie konkursów i umów cywilno-prawnych o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące zawody medyczne oraz prowadzenie bieżących spraw związanych z rozliczaniem w.w. umów.

 

Służby BHP i P. Poż.

Kontakt: 

mgr inż. Monika Zelazko – st. specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppoż. tel./fax +48 52 32 56 793, kom. +48 723 910 191

e-mail: bhp@kpcp.pl

Samodzielne stanowisko, którego zadaniem jest prowadzenie całości spraw związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. Pracownik na tym stanowisku zwraca uwagę na edukację oraz doradztwo zarówno w zakresie bhp jak i ppoż.

Zadania, jakie wykonuje st. specjalista ds. BHP to m.in.:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 • prowadzenie szkoleń,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP oraz raportów w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 • udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy,
 • prowadzenie szeregu rejestrów,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.

Zadania w zakresie ppoż.:

 • nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym,
 • przeglądy okresowe obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • prowadzenie szkoleń,
 • udział w opracowywaniu wytycznych, instrukcji, zarządzeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • nadzór nad przebiegiem konserwacji i kontroli urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego,
 • nadzór nad rozmieszczeniem i utrzymaniem oznakowania ppoż.,
 • aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

 

Radca Prawny

Kontakt:

mec. Katarzyna Rybarczyk
mec. Michalina Kubińska
+48 52 32 56 748

email: kancelaria.bydgoszcz@gmail.com

Zadania Radców Prawnych:

 • wydawanie opinii prawnych, opracowanie i opiniowanie projektów umów i projektów wewnętrznych aktów prawnych,
 • sporządzanie zawiadomień do organów ścigania o popełnieniu przestępstw ściganych z urzędu,
 • informowanie dyrektora Centrum, zastępców dyrektora Centrum, kierowników jednostek i komórek organizacyjnych oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska o obowiązujących przepisach prawnych dotyczących ich zakresu działania,
 • reprezentowanie Centrum przed sądami i urzędami oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością i Akredytacji

Kontakt:

Danuta Grzelachowska-Pielich +48 52 32 56 604     

email: dp@kpcp.pl

Zadania:

 • kompleksowe prowadzenie oraz koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001; współpraca z ośrodkiem certyfikującym, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości, organizacja i prowadzenie szkoleń, współpraca w w.w. zakresie z Dyrekcją i wszystkimi komórkami organizacyjnymi Centrum,
 • kompleksowe prowadzenie oraz koordynowanie działań związanych z akredytacją ; współpraca z ośrodkiem akredytującym, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości, organizacja i prowadzenie szkoleń, współpraca w w.w. zakresie z Dyrekcją i wszystkimi komórkami organizacyjnymi Centrum.

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Kontakt:

inż. Wiesław Hołysz +48 52 32 56 764

email: oc@kpcp.pl

Zadania:

 • zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych w Centrum zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, (Dz. U. nr 182 z 2010 r. poz. 1228), a w szczególności:
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych; kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego; nadzorowanie jego realizacji,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie aktualnego rejestru osób zatrudnionych w Centrum, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,
 • wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa lub decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobom sprawdzanym,
 • współdziałanie z właściwymi organami państwa oraz współpraca z Dyrekcją Centrum w zakresie realizacji zadań wynikających z w.w. ustawy.

 

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej

Kontakt:

inż. Wiesław Hołysz +48 52 32 56 764

email: oc@kpcp.pl

Zadania:

 • opracowanie dokumentacji i prowadzenia szkoleń dla punktów alarmowania jako punktów Systemu Wczesnego Ostrzegania miasta Bydgoszczy; współpraca w tym zakresie z Centrum Zarządzania Kryzysowego K-P Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
 • prowadzenie szkoleń pracowników Centrum w zakresie zagrożeń w czasie pokoju dla pacjentów Centrum, pracowników i ludności cywilnej jakie mogą wystąpić w codziennym życiu i funkcjonowaniu, z uwzględnieniem położenia geograficznego Polski i Bydgoszczy,
 • prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych opracowywanych na potrzeby wyższych stanów gotowości bezpieczeństwa państwa,
 • opracowywanie dokumentacji szkoleniowej oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników Centrum powołanych do formacji i zespołów obrony cywilnej na potrzeby wystąpienia sytuacji kryzysowych, zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów i pracowników przebywających w obiektach Centrum.

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Kontakt:

inż. Jan Gliszczyński +48 52 32 56 660

email: sysinf@kpcp.pl

Zadania:

 • opracowanie zasad ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,
 • opracowanie strategii i wdrażania we współpracy z sekcją Informatyki systemów informatycznych w Centrum.

 

Sekretariat

Kontakt:

+48 52 32 56 735
fax +48 52 32 56 606

email: dyrektor@kpcp.pl

Zadania:

 • wykonywanie czynności sekretarskich; prowadzenie kalendarza spotkań, przyjęć interesantów, obsługa spotkań,
 • obsługa biurowa dyrektora i zastępcy dyrektora ds. lecznictwa,
 • prowadzenie książki kontroli,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków.