Transport sanitarny

Kwalifikacje pacjenta do rodzaju transportu oraz jego odpłatności ustala lekarz zlecający transport wskazując kwalifikacje w zleceniu na transport.

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

Bezpłatny transport sanitarny przysługuje pacjentom:

• W przypadku konieczności natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym,
• W przypadkach wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia,
• W przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego (transport wyłącznie do najbliższej placówki).
Transport częściowo refundowany (40% NFZ, 60% pacjent): pacjent zdolny do samodzielnego funkcjonowania, jednak podczas korzystania ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Lista chorób w załączniku.
Transport 100% płatny przez pacjenta: pacjent może samodzielnie się poruszać i może korzystać ze środków komunikacji publicznej bez asysty.

transport-sanitarny